Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 21-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Vasile Vetișanu - exprimarea "unei îngrijorări față de modul în care este privită și interpretată Revoluția din Decembrie 1989";
   1.2  Mihai Hlinschi - un exemplu de restructurare - Sucursala minieră Gura Humorului, județul Suceava;
   1.3  Ioan Sonea - prezentarea mesajului revoluționarilor din județul Bistrița;
   1.4  Daniela Popa - susținerea creării unei comisii care să verifice aplicarea Legii nr.42/1990;
   1.5  Tănase Pavel Tăvală - evocarea figurii episcopului Ioan Inocențiu Micu-Klein;
   1.6  Nicolae Octavian Dărămuș - cerere adresată Guvernului și partidelor din coaliția guvernamentală de a face o "analiză urgentă și atentă" a situației economice din țară;
   1.7  Simiti Ioan Vida - prezentarea unei scrisori adresate Parlamentului de către Asociația pentru adevărul revoluției din Cluj;
   1.8  Petre Țurlea - prezentarea unei statistici ce demonstrează scăderea populației românești din județele Covasna și Harghita;
   1.9  Romulus Raicu - "o succintă radiografie a guvernării Ciorbea" la aproape un an de guvernare;
   1.10  Barbu Pițigoi - evocarea personalității regelui Ferdinand I, la 70 de ani de la moartea acestuia.
  2   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/1997 pentru modificarrea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.
  3   Aprobarea prelungirii termenului de funcționare a Comisiei speciale pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.
  4   Informare privind documentele internaționale primite de la Secretariatul general al Guvernului, cuprinzând convenții și recomandări ale Organizației Internaționale a Muncii.
  5   Aprobarea modificării componenței Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli.
  6   Intervenții ale domnilor deputați:
   6.1  Ioan Gavra - referire la protestul grupurilor PDSR și PRM de neparticipare la segmentul "intervenții ale deputaților" din ordinea de zi;
   6.2  Barbu Pițigoi - replică pe tema subiectului invocat de domnul Ioan Gavra.
  7   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii minelor.
  8   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor (Amânarea dezbaterilor.)
  9   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.
  10   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice.
  11   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
   11.1  proiectul Legii minelor;
   11.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor;
   11.3  proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe;
   11.4  proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice.
  12   Propunerea legislativă privind acordarea unor compensații bănești persoanelor cu venituri mici în vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare la energia electrică și combustibili pentru încălzire (Amânarea dezbaterilor.)
  13   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (Amânarea votului final.)
  14   Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru valorificarea producției agricole de grâu și orz din anul 1997 (Amânarea dezbaterilor.)
  15   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de export-import a Japoniei, în sumă de 50 de milioane de dolari SUA, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997 (Amânarea votului final.)
  16   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 de milioane de dolari SUA echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997 (Amânarea dezbaterilor.)
  17   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (Amânarea votului final.)
  18   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea nr.41/1995 (Amânarea dezbaterilor.)
  19   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice (Amânarea dezbaterilor.)
  20   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecție socială, în sumă de 50 de milioane de dolari SUA (Amânarea votului final.)
  21   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și București la data de 4 și, respectiv, 5 iunie 1997 (Amânarea votului final.)
  22   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Amânarea dezbaterilor.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 9:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro