Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Tănase-Pavel Tăvală - marcarea unui eveniment important: semnarea Protocolului cooperării regionale Dunăre - Mureș - Tisa;
   1.2  Petre Naidin - despre "viața politică, ca un spectacol" și la Călărași;
   1.3  Paula Maria Ivănescu - avertizarea clasei politice asupra unui fenomen evident - polarizarea bogățiilor în mâinile câtorva persoane;
   1.4  Florea Buga - apel pentru susținerea inițiativei de "salvare a bisericii strămoșești din Covasna și Harghita";
   1.5  Petre Țurlea - comentariu pe marginea unor afirmații ce "constituie o injurie la adresa poporului român";
   1.6  Nicolae Groza - prezentarea protestului cercetătorilor din Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Geoagiu;
   1.7  Mircea Mihai Munteanu - despre necesitatea republicării Legii nr.18/1991, cu modificările ulterioare, și a regulamentului de aplicare a Legii nr.169/1997;
   1.8  Mihai Hlinschi - pledoarie pentru ca etnia maghiară să-și însușească cât mai bine limba oficială;
   1.9  Leonida Lari Iorga - comentariu pe marginea vizitei delegației Parlamentului din Ucraina;
   1.10  Lazăr Lădariu - un gând pentru Bucovina, "acea lacrimă a neamului meu";
   1.11  Petru Bejinariu - evocarea personalității lui "Ion Nistor, istoricul ideii și unității naționale";
   1.12  Nicolae Leonăchescu - constatări privind "onorarea promisiunilor electorale" de către actuala Putere la un an de guvernare;
   1.13  Nicolae Ionescu - evocarea personalității lui Nicolae Bălcescu;
   1.14  Anghel Stanciu - pledoarie pentru construcția unui spital de urgență la Iași.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 25-27 noiembrie 1997.
  3   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1997 privind modificarea Legii partidelor politice nr.27/1996; (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;
  Proiect de lege pentru afilierea Academiei Române la unele organizații internaționale;
  Proiectul de Hotărâre privind acordarea sprijinului material, financiar și uman necesar păstrării identității naționale a românilor din județele Covasna și Harghita, inițiat de Grupul parlamentar PUNR.
  4   Informare cu privire la demisia domnului deputat Corneliu Ruse din Comisia de control parlamentar a activității SRI.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului .
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești, județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris, la data de 27 iunie 1997.
  7   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului European privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene ale Drepturilor Omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989.
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994.
  11   Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale.
  12   Proiectul de Lege privind mărcile și indicațiile geografice (Amânarea votului final.)
  13   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate politic ca urmare a participării la Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1987 (Amânarea votului final.)
  14   Dezbaterea propunerii legislative privind instituirea "Zilei Naționale a solidarității împotriva dictaturii" (Amânarea votului final.)
  15   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (Procedură de urgență. Amânarea votului final.)
  16   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice (Procedură de urgență. Amânarea votului final.)
  17   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.74/1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcură și combustibil lichid ușor pentru iarna 1997-1998 (Procedură de urgență. Amânarea votului final.)
  18   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării (Procedură de urgență. Amânarea votului final.)
  19   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă, a femeilor care lucrează în industria minieră (Amânarea votului final.)
  20   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral.
  21   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României.
  22   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.
  23   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 de milioane de dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului.
  24   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent.
  25   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile comerciale pentru care Fondul Proprietății de Stat a dispus dizolvarea.
  26   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
  27   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei.
  28   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 21 mai 1992 a audiovizualului (Amânarea votului final.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 0:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro