Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 1997

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 decembrie 1997.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  propunerea legislativă de modificare și completare a legii nr. 21 din 1 martie 1991, inițiată de un număr de 5 deputați PD;
  propunerea legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului pentru acționarii din cadrul societăților comerciale, agricole, foste IAS și similare acestora, inițiată de un număr de 12 deputați (procedura de urgență);
  propunerea legislativă privind Legea publicității, inițiată de un număr de 7 deputați PUNR (procedura de urgență).
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
  4   Aprobarea unor modificări în structura unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  5   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41 pentru modificarea și completarea Decretului-lege 111/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite prizonieri;
  proiectul de Lege pentru protecția albinelor și stimularea practicării apiculturii;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă a femeilor care lucrează în industria minieră;
  proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul autorităților publice;
  proiectul de Lege privind mărcile și indicațiile geografice;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
  6   Alocuțiuni, cu prilejul aniversării a 6 ani de la adoptarea Constituției României.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României pentru perioada 1998-2000 la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE/ONU) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Croația, semnată la Zagreb la 19 mai 1997.
  11   Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1996.
  12   Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996.
  13   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile, în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996.
  14   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional și a Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desfășurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997.
  15   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la recunoașterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris, la 14 decembrie 1959.
  16   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956.
  17   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990.
  18   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția Europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptată la Strasbourg la 3 iunie 1964.
  19   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953.
  20   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia, semnat la București la data de 31 iulie 1997.
  21   Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de deputați.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 1:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro