Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.226/24-12-1997

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 16-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Petre Bejinariu - intervenție intitulată "Șantaj și politică";
   1.2  Dumitru Bălăeț - despre două "boli grave" de care suferă actuala guvernare: "pedita" și "udemerita";
   1.3  Petru Șteolea - solicitarea, de urgență, a unei strategii clare de restructurare și dezvoltare a sectoarelor metalurgie și siderurgie;
   1.4  Octavian Bot - relevarea unui aspect al vieții politice: activitatea consiliilor politice înființate în județe;
   1.5  Alexandru Ionescu - protest în privința caselor naționalizate;
   1.6  Anghel Stanciu - revenire asupra unei controversate propuneri legislative: Legea de modificare a Legii învățământului printr-o ordonanță de urgență;
   1.7  Lazăr Lădariu - despre libertatea și responsabilitatea oamenilor din presă;
   1.8  Leonida Lari Iorga - relatarea "stopării mișcării naționale de eliberare și reîntregire din Basarabia";
   1.9  Nicolae Ionescu - comentariu pe marginea declarațiilor promonarhiste ale celor trei miniștri;
   1.10  Mitzura Domnica Arghezi - exprimarea dezacordului cu declarațiile și revendicările formulate de UDMR;
   1.11  Petre Țurlea - replică la afirmațiile domnului Puiu Hașotti; solicitarea anchetării doamnei Alina Mungiu de către Comisia de cultură a Camerei Deputaților;
   1.12  Tănase-Pavel Tăvală - un gând pios pentru cei care și-au sacrificat viața în Revoluția din Decembrie 1989.
  2   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată.
  3   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca Națională a României și Comunitatea Europeană, precum și a Memorandumului de înțelegere suplimentar dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la 10 iunie 1997 la București și la 24 iulie 1997 la Bruxelles.
  4   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale ale societăților comerciale (amânarea votului final).
  5   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice (Amânarea votului final.)
  6   Adoptarea proiectului de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție.
  8   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional și Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desfășurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului PETROM S.A. București;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția națională a produselor agricole din activitatea anilor 1994-1996;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
  proiectul Legii minelor.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
  10   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a următoarelor legi:
  Lege privind stabilirea unor coeficienți de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar;
  Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute, ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute, ca urmare a concedierilor colective;
  Lege privind remumerarea persoanelor alese sau numite, precum și a unor categorii de persoane din cadrul autorităților publice;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componente, echipamente și aparatură, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale.
  11   Dezbateri asupra moțiunii semnate de 92 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PDSR,PRM, PUNR precum și deputați cu statut de independenți (Moțiunea privind nivelul de trai în România; respingerea moțiunii.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 9:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro