Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 02-02-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 1999

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ioan Bivolaru - referire la "programele așa-zis reformatoare", aplicate în ultimii doi ani în domeniul transporturilor;
   1.2  Mihai Dorin Drecin - prezentarea situației S.C. ALOR S.A. Oradea;
   1.3  Petru Bejinariu - evocarea personalității lui Eudoxiu Hurmuzachi, la 125 de ani de la moartea acestuia;
   1.4  Ilie Neacșu - aspru rechizitoriu la adresa celor care "compromit și principiile și instituțiile" statului de drept;
   1.5  Vasile Lupu - prezentarea unor scrisori adresate Parlamentului și Președinției de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților;
   1.6  Lazăr Lădariu - reafirmarea nemulțumirii față de "cedările unui Guvern pleoștit și total depășit" la "șantajul U.D.M.R.";
   1.7  Leonida Lari Iorga - gânduri despre cei care "gândesc cu adevărat la soarta de azi și de mâine a neamului lor";
   1.8  Eugen Nicolicea - solicitarea retragerii Ordonanței de urgență nr.1/1999 și înaintarea "unui nou proiect de lege gândit și documentat";
   1.9  Traian-Neculai Rânja - exprimarea câtorva gânduri la "final de mineriadă";
   1.10  Dumitru Bălăeț - atenționare asupra "unor grave abateri de la deontologia profesională" ale domnului ministru al justiției;
   1.11  Petre Țurlea - semnalarea "unui fenomen cu posibile consecințe dezastruoase pentru România";
   1.12  Florea Buga - protest adresat TVR, în numele Comitetului director al P.R.M.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe, inițiată de doamna deputat Hildegard Puwak;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, constituite în prizonieri, inițiată de domnul deputat Teodor Stanca;
  Propunerea legislativă pentru completarea art.12 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR.;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR.;
  Proiectul de Lege privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea a IV-a, rețeaua de localități;
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea fondurilor universale de pensii;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1999 pentru aprobarea rezoluției nr.53/2 din 30 ianuarie 1998 adoptată la Washington de Consiliul Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului, cea de-a 11-a revizuire generală;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1999 pentru ratificarea acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (SNCFR) pentru finanțarea proiectului de modernizare a căilor ferate, semnată la 31 iunie 1998;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor - AND, pentru finanțarea proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998, și la București la 24 iulie 1998;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1999 pentru modificarea alin.1 al art.3 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind programul național FARE 1998, semnat la Bruxelles, la 20 octombrie 1998;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr.136/1994, privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundații din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 ianuarie 1999;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau panificație, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/1998 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.28/1998;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat, din producția internă.
  3   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.45/1998 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 1999 și proiecția acestuia pentru anul 2000.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a semnat la Luxembourg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxembourg și București la 30 iunie 1998.
  6   Dezbaterea proiectului de Lege privind responsabilitatea ministerială (Amânarea votului final.)
  7   Dezbateri asupra propunerii legislative privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  8   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fața Curții europene a drepturilor omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare;
  proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială.
  9   Adoptarea propunerii legislative privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 july 2022, 6:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro