Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi (cu modificări) pentru zilele de 1, 2 și 4 martie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Georgia, semnată la Tbilisi, la 1 iulie 1998;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998;
  Proiectul de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Proiect- suport pentru reforma și privatizarea telecomunicațiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 de lei/kilogram la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern societăților comerciale de morărit și/sau de panificație;
  Lege privind organizarea și desfășurarea referendumului;
  Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 decembrie 1997;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice acordate de instituții de învățământ acreditate în România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii și a actelor de studii eliberate în România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998;
  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999;
  Legea bugetului de stat pe anul 1999.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la București, la 31 mai 1996.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 24 iulie 1997.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998.
  7   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998 (Respingerea proiectului de lege.)
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului mixt de menținere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997.
  10   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni ale Societății Comerciale "Tractorul - S.A. Brașov (Respingerea proiectului de lege.)
  11   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art.2 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar.
  12   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (Retrimis comisiei.)
  13   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin (1) al Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (Amânarea dezbaterilor.)
  14   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit.
  15   Răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 7:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro