You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 02-03-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 1999

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Petru Bejinariu - apel adresat guvernanților în sensul "redimensionării deciziilor economice și politice în spiritul demnității naționale";
   1.2  Ioan Bivolaru - despre insuficiența veniturilor bugetare preconizate pentru anul 1999 consiliilor județene și în special Consiliului județean Neamț;
   1.3  Leonida Lari Iorga - invocarea reglementărilor legale și a faptelor ce vin în apărarea P.R.M.;
   1.4  Lazăr Lădariu - replică la intervenții anterioare ale domnului deputat Kerekes Karoly;
   1.5  Matei-Agathon Dan - intervenție cu titlul "Politica externă a României - certitudini, speranțe, iluzii";
   1.6  Nicolae Popa - atenționare asupra unei probleme de actualitate - privatizarea băncilor României;
   1.7  Viorica Afrăsinei - semnalarea efectelor "condițiilor tot mai împovărătoare impuse de organismele financiare internaționale"
   1.8  Marcu Tudor - critica unor acțiuni ale actualei guvernări;
   1.9  Mihai drecin - analiză a unor evenimente de criză în Ministerul Educației naționale;
   1.10  Ioan Sonea - apel la rațiune în găsirea de soluții pentru salvarea economiei românești;
   1.11  Florian Serac - referire la revendicările sociale ale minerilor ;
   1.12  Gheorghe Ana (HD) - o analiză a situației sistemului bancar, cu referire expresă la BANCOREX;
   1.13  Ilie Neacșu - critici la adresa noii direcții a politicii externe românești;
   1.14  Ioan Gavra - apel pentru susținerea unei inițiative legislative privind protecția chiriașilor;
   1.15  Kerekes Karoly - răspuns la o problemă ridicată de domnul deputat Lazăr Lădariu.
  2   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii.
  3   Supunerea la vot și aprobarea cererii ministrului justiției privind ridicarea imunității parlamentare și aprobarea posibilității reținerii, arestării, percheziționării și trimiterii în judecată penală a domnului deputat Gabriel Bivolaru.
  4   Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii.