You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 08-03-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999

  1   Informarea plenului Camerei Deputaților privind demisia din partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a domnului deputat Constantin Drumen.
  2   Aprobarea, cu modificări, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-11 martie 1999.
  3   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Inițiativa legislativă privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole
  4   Dezbateri asupra propunerii legislative privind restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române (Dezbateri generale.)
  5   Aprobarea componenței Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/1998 privind desfășurarea bacalaureatului în sesiunea iunie - iulie 1999.
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelelor GSM și stabilirea taxei de licență.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea și combaterea consumului neregulamentar și traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și a delictelor conexe, semnat la București la 9 septembrie 1998.
  10   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin (1) al Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
  11   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului (Amânarea votului final.)
  12   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (Amânarea votului final.)
  13   Prezentarea de răspunsuri ale Executivului la întrebări adresate de către deputați.
  14   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.