Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 19-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 19, 20 și 22 aprilie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior, BANCOREX-S.A (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiunile de obligațiuni pe piețele financiare interne (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (dezbătut în procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale comitetului de conducere ale președintelui Curții de Conturi (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă pentru declararea Comunei Geoagiu - oraș, inițiată de un număr de 8 deputați;
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, inițiată de un număr de 3 deputați;
  Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi victimelor mineriadelor, inițiată de un număr de 4 deputați P.N.Ț.C.D.;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, inițiată de domnii deputați Radu Ghidău și Octavian Bot;
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 19 din Legea administrației locale nr. 69/1991, inițiată de domnul deputat Petre Naidin, P.D.S.R.;
  Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența judiciară reciprocă în materie penală dintre România și Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta, la 5 iunie 1998 (procedură de urgență);
  Propunerea privind indexarea pensiilor de asigurări de stat I.O.V.R. și ale agricultorilor în anul 1999, inițiată de un număr de 6 deputați P.D.S.R.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.
  4   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 1998.
  5   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42 din 5 decembrie 1996 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.
  6   Aprobarea cererii domnului deputat Liviu Negoiță de a participa la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996.
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
  9   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
  10   Adoptarea proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998.
  11   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998.
  12   Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998.
  13   Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la București, la 24 iulie 1998.
  14   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre.
  15   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării.
  16   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege pentru înființarea și organizarea Inspecției muncii;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997.
  17   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale "PETROMIDIA" S.A. Constanța (Amânarea votului final.)
  18   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (Amânarea votului final.)
  19   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 (Remis comisiei.)
  20   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (Amânarea votului final.)
  21   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar (Amânarea votului final.)
  22   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Amânarea votului final.)
  23   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă.
  24   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
  25   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate de deputați membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 7:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro