Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Carmen Dumitriu - denunțarea "practicii de negoț" a actualei puteri cu F.M.I.;
   1.2  Petre Naidin - critică a principiului liberal al dezvoltării economice "Prin noi înșine";
   1.3  Nicolae Popa - apel în sprijinul culturii;
   1.4  Traian Rânja - despre realizări și nerealizări ale actualei Puteri și nevoia unui dialog continuu cu Opoziția;
   1.5  Nicolae Bud - exprimarea unor gânduri și sentimente legate de poziția României în contextul internațional actual;
   1.6  Marton Arpad Francisc - sesizarea unor divergențe majoritate-minoritate;
   1.7  Viorica Afrăsinei - reiterarea unei probleme de actualitate: raportul proprietar-chiriaș;
   1.8  Leonida Lari Iorga - cu neliniște și îngrijorare despre simțul nostru de autoconservare ca popor;
   1.9  Ion Giurescu - despre percepția realistă a sindicatelor și opacitatea guvernanților;
   1.10  Petre Țurlea - denunțarea unor regretabile acte de vandalism cu tentă etnică;
   1.11  Mihai Hlinschi - exprimarea speranțelor în rezolvarea înțeleaptă a conflictului iugoslav;
   1.12  Lazăr Lădariu - amară consemnare a agresiunii împotriva ziariștilor iugoslavi;
   1.13  Petru Bejinariu - intervenție cu titlul "Ordonanțele compromit activitatea Parlamentului României";
   1.14  Dumitru Pâslaru - comentarii cu privire la interviul televizat prezentat de Președintele României după întoarcerea de la Washington.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse, echipamente și servicii aferente importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informații (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washngton la 15 iulie 1998.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la București la 31 mai 1996;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la București la 6 iunie 1996;
  Lege privind aprobarea ordonanței Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene Eurocontrol din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV - ("Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene Eurocontrol, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde de lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat, adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe, adoptată în procedură de urgență;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiuni de obligațiuni pe piețele financiare externe, adoptată în procedură de urgență;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale Comitetului de conducere și ale președintelui Curții de Conturi, adoptată în procedură de urgență;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României", adoptată în procedură de urgență;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/1998 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, adoptată în procedură de urgență.
  4   Informarea plenului Camerei Deputaților privind demisia domnului Ioan Cezar Corâci din Grupul parlamentar al PNL.
  5   Aprobarea cererii domnului Ioan Cezar Corâci de a participa la lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
  6   Validarea mandatului de deputat al domnului Teodor Jurcă, P.D.S.R., Circumscripția electorală nr.2 Arad.
  7   Dezbaterea proiectului de Lege cu privire la Patronate (Amânarea votului final.)
  8   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-7 mai 1999.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 6:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro