You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 24-05-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-28 mai 1999 (cu modificări).
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenției pentru valorificarea activelor bancare (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde de lei Societății Comerciale COMTIM SA Timișoara (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-import a României SA - Eximbank, inițiată de un număr de 10 parlamentari PNȚCD;
  Propunerea legislativă de modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, adoptată prin Legea nr.44/1998, inițiată de doamna deputat Carmen Dumitriu și de domnul deputat Miron Mitrea - PDSR;
  Propunerea legislativă privind combaterea marginalizării sociale, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat, inițiată de un număr de 15 parlamentari independenți;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1991, a administrației publice locale, inițiată de domnul deputat Adrian Tudor Moroianu Geamăn;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997, primit de la Guvern;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, inițiată de domnul deputat Nicolae Bud - PUNR (procedura de urgență).
  3   Validarea mandatului de deputat al domnului Adrian Gheorghiu, PDSR, Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu.
  4   Aprobarea cererii domnului deputat Teodor Jurcă de a fi membru al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.
  5   Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
  6   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate de deputați membrilor Guvernului.