You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 03-06-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, primit de la Guvern (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata TVA-ului pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fito-sanitare (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare privind programul național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 oct.1999;
  Lege privind responsabilitatea ministerială;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 18 decembrie 1998;
  Lege privind taxele extrajudiciare de timbru;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art.4 alin.1 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940.
  3   Aprobarea cererii Comisiei speciale pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul de decorații al României de prelungire a termenului de depunere a raportului până la sfârșitul anului 1999.
  4   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
  5   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 7-11 iunie.