Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 24-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.II alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și al celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998 - 2000, inițiată de trei deputați PDSR (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind pensionarea, cu reducere de vârstă și diminuarea proporțională a cuantumului pensiei, a unor persoane, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu și domnul deputat Dumitru Buzatu (procedură de urgență).
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici;
  Legea privind unele măsuri de protecție a personalului încadrat în muncă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.2 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar; Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washington la 15 iulie 1998;
  Legea pentru modificarea unor prevederi ale Anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxe pe valoarea adăugată;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii protecției mediului, nr.137/1995.
  5   Adoptarea proiectului de lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
  6   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
  8   Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 july 2022, 6:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro