You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-11-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999

  1   Informare privind scrisoarea Președintelui României privind participarea unei subunități a Armatei României la activități de pregătire în comun cu subunități din armatele altor state în afara teritoriului național:
  Propunerea legislativă pentru reînființarea comunei Berchișești, județul Suceava, inițiată de domnul deputat Vasile Mândroviceanu;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.158/1997 și a Legii 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, inițiată de un număr de 6 deputați independenți;
  Propunerea legislativă privind declararea pe propria răspundere a activității publice a demnitarilor, inițiată de Grupul parlamentar al PUNR.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Raportul Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România (amânarea dezbaterilor).
  4   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 noiembrie 1999.
  5   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
  6   Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (amânarea dezbaterilor).
  7   Proiectul de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (amânarea dezbaterilor).
  8   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu și proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu.
  9   Anunțarea depunerii moțiunii, semnate de 55 de deputați, cu titlul "Politicile educaționale promovate prin manualele de istoria românilor".