Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 11-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 1999

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale "Roman" S.A.-Brașov și "Tractorul"-U.T.B. Brașov (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare, prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX-S.A. Galați (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare, prin garantarea unui credit la Societatea Comercială ROMAN-S.A. Brașov (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998 (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută, de pe piața internă (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale;
  Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare bănești pentru compensarea cheltuielilor cu încălzirea locuințelor și instituirea cupoanelor pentru combustibili, inițiată de un număr de 4 deputați P.D.S.R.
  Propunere legislativă privește modificarea și completarea unor acte normative care reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, inițiată de doi deputați P.D.S.R.
  2   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
  4   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 15-19 noiembrie 1999.
  5   Aprobarea unei modificări în componența unei Comisii de mediere.
  6   Dezbateri asupra raportului Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind trecerea pe teritoriul României a unui eșalon militar al Republicii Cehe cu efective, tehnică și materiale militare pentru contingentul Kosovo-Republica Federală Jugoslavia.
  3   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind trecerea pe teritoriul României a unui tren care transportă din Turcia în Republica Cehă un spital militar de campanie cu efective și tehnică din dotare.
  4   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind îndeplinirea atribuțiilor președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune de către un membru al acesteia.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 july 2022, 7:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro