Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 23-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 1999

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ion Honcescu - sesizarea organelor abilitate pentru cercetarea unor "abuzuri și altor ilegalități comise de primarul sectorului 5";
   1.2  Gheorghe Oană - referire la o "bâlbâială legislativă" - O.G. nr.74/1999;
   1.3  Petru Bejinariu - declarații intitulate: "Ordonanțele și Parlamentul României" și "Revenirea Bucovinei la România";
   1.4  Lazăr Lădariu - recurs la înțelegere: între realitate și abuz;
   1.5  Ștefan Baban - despre viața economică și socială a românilor la 10 ani de la Revoluție și 3 ani de guvernare CDR-istă;
   1.6  Paula Maria Ivănescu - solicitarea prezentării de către Guvern a unui plan național de înlocuire a actualului sistem de încălzire;
   1.7  Petre Țurlea - denunțarea atacurilor repetate împotriva Bisericii Ortodoxe Române;
   1.8  Ioan Sonea - referire la "atentatul asupra istoriei românilor;
   1.9  Șerban Petru Mihăilescu - revenire asupra problemei copiilor instituționalizați;
   1.10  Leonida Lari Iorga - despre condiția culturii și a creatorului de artă în "timpurile moderne pe care le trăim";
   1.11  Petru Dugulescu - replică pentru infirmarea unor acuze aduse de presă și de unii colegi parlamentari;
   1.12  Mihai Hlinschi - comentariu critic asupra stadiului reformei;
   1.13  Mihai Baciu - pledoarie pentru prioritate legislativă absolută legilor de protecție socială;
   1.14  Dumitru Bălăeț - declarație cu tema "Servilismul parlamentar în dauna țării";
   1.15  Vasile Mândroviceanu - comentarii cu privire la necesitatea adoptării "adevăratelor legi ale proprietății";
   1.16  Nicolae Popa - prezentarea unei grile de criterii care să fie aplicată pentru toate categoriile de candidați pentru organele locale și viitorul Parlament.
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi pentru ziua de 23 noiembrie 1999.
  3   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României.
  4   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea Anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5.000 m.p., situat în Șos. Kiseleff - zona Piața Presei Libere, Sectorul I, București - România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin, Republica Federală Germania (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru respingere Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau autoritatea administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerembursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate pentru servicii poștale și regim de curier rapid, de către persoanele juridice (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - "Die Donau";
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România;
  Propunerea legislativă pentru acordarea titlului de "Ambasador onorific al României", inițiată de doamna deputat Daniela Popa.
  5   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliale;"
  Legea pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înființarea Medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945";
  Legea pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1998 privind înființarea Comisiei de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București, la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României.
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor cu destinație forestieră prevăzut prin Legea fondului funciar, nr.18/1991.
  7   Dezbaterea propunerii legislative privind pensionarea cu reducerea de vârstă și diminuarea proporțională a cuantumului pensiei a unor persoane (procedură de urgență; amânarea votului final).
  8   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea O.G. nr.73/1998 pentru modificarea și completarea O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere și a proiectului de Lege pentru aprobarea O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere.
  9   Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și a titlurilor științifice eliberate de România și Ucraina, semnată la București la 19 februarie 1999 (amânarea votului final).
  10   Aprobarea modificării programului de lucru pentru ziua de 24 noiembrie 1999.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 7:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro