Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-01-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 18, 2001

  1   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor.
  2   Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România (restituit comisiei).
  3   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare (restituit comisiei).
  4   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc (restituit comisiei).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat privat.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.
  7   Supunerea la votul final și adoptarea Proiectului de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale.
  8   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de legi:
   8.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor;
   8.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992;
   8.3  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
   8.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării Concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000;
   8.5  proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999;
   8.6  proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit de la Societatea Comercială SIDEX S.A. Galați;
   8.7  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL, Regiei Autonome a Gazelor Naturale ROMGAZ Mediaș și Regiei Autonome și a Petrolului PETROM București;
   8.8  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale;
   8.9  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale;
   8.10  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 pentru acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale, în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999;
   8.11  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Intern al Frigului, cu sediul la Paris, Franța, și pentru autorizarea plății cotizației anuale;
   8.12  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale;
   8.13  Proiectul de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești;
   8.14  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 de lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern;
   8.15  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;
   8.16  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății comerciale TRACTORUL UTB S.A Brașov;
   8.17  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune;
   8.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
   8.19  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații;
   8.20  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și ajutoarelor care se acordă personalului militar;
   8.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;
   8.22  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional;
   8.23  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național;
   8.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
   8.25  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național;
   8.26  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/ 1994 privind sponsorizarea;
   8.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar;
   8.28  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat;
   8.29  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.
  9   Validarea mandatelor de deputat ale domnilor: Aurel Daraban, PDSR, Circumscripția electorală nr.14 Constanța; Vasile Silvian Ciupercă, PDSR, Circumscripția electorală nr.23 Ialomița; Mircea Stoian, PRM, circumscripția electorală nr.14 Constanța.
  10   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptarea amendamentului la protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992;
  Legea pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 pentru acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și pentru autorizarea plății cotizației anuale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale;
  Legea privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești;

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 february 2020, 17:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro