Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2001

  1   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de cele două Camere ale Parlamentului la următoarele proiecte de lege:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ;
  Proiectul Legii voluntariatului;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare - Bankcoop, ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și BIRD pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995;
  2   Supunerea la votul final a următoarelor proiecte de lege:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea; (adoptat);
   2.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective; (adoptat);
   2.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 și Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanțaei de urgență a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000; (adoptată propunerea de respingere a ordonanței de urgență);
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute de Societatea Comercială "Gerom" S.A. Buzău; (adoptat);
   2.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantității de 1000 tone de benzină și 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova; (adoptat);
   2.6  Proiectul de Lege prinvind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Național al Audiovizualului la lucrările Platformei europene a autorităților de reglementare în domeniul audiovizualului (EPRA); (adoptat);
   2.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului; (adoptat);
   2.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale; (adoptat);
   2.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea și controlul postprivatizare a societăților comerciale; (adoptarea propunerii de respingere a ordonanței de urgență);
   2.10  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societății Comerciale "Parc" Turism S.A., a unui imobil monument istoric (adoptat).
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000.
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea desfășurării cele de-a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL, Regiei Autonome a Gazelor Naturale ROMGAZ Mediaș și Regiei Autonome a Petrolului PETROM București (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 february 2020, 19:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro