Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 05-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/2000 privind Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru ofițeri;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/2000 privind Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri;
  Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de căltre Regia Autonomă Monitorul Oficial;
  Legea pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia, semnat la București, la 30 aprilie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN6 și studiile aferente, (faza doi a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994;
  Legea privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol naturale, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE România 9916 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 27 iulie 2000;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 octombrie 1997;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
  3   Informare privind depunerea Moțiunii cu privire la Tezaurul României aflat la Moscova și la condamnarea Pactului Molotov-Ribbentrop și a consecințelor sale.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   4.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor;
   4.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
   4.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligației de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF);
   4.4  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocol 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999;
   4.5  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind reînființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor;
   4.6  proiectul de Lege privind zootehnia;
   4.7  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987;
   4.8  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale ale căror stat de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a armatei României.
  5   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora.
  6   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind sistemul național de asistență socială.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială (adoptarea propunerii de respingere).
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege asupra comerțului electronic.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art.30 din Legea Apărării Naționale a României nr.45/1994.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România.
  14   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 24 february 2020, 7:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro