Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-02-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001

  1   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   1.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control;
   1.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
   1.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
   1.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
  2   Supunerea la votul final:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat).
   2.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere).
   2.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (adoptat).
   2.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție (adoptat).
   2.5  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.64/1991 (adoptarea propunerii de respingere).
   2.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (adoptat).
   2.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (adoptat).
   2.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată (adoptat).
   2.9  Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.92/1992 privind organizarea judecătorească (adoptată).
   2.10  Proiectul de Lege privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării (adoptat).
   2.11  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității (adoptat).
   2.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale (adoptat).
   2.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului (adoptat).
   2.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către Regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului (adoptat).
   2.15  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (adoptată propunerea de aprobare a ordonanței).
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României.
  4   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (restituit comisiei).
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
  7   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind grațierea unor pedepse.
  8   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
  9   Alegerea domnului Ralu Traian Filip ca membru al Consiliului Național al Audiovizualului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 february 2020, 19:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro