Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.3/15-02-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 06-02-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizația Maritimă Internațională pentru Rezoluția MEPC.20 (22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (amânarea votului final).
  8   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea necesităților de infrastructură de transport de interes național și european (retrimis comisiei).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art.3, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2002 pentru modificarea art.10 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (amânarea votului final).
  15   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.
  16   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române (retrimis comisiei).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activități de reconstrucție a vehiculelor rutiere (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2002 privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 568/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița (amânarea votului final).
  25   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din Municipiul București (retrimis comisiei).
  26   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind promovarea culturii scrise (retrimis comisiei).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 1:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro