Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.17/05-03-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 25-02-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2003

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Traian Dobre - comentariu pe marginea Legii accesului la informații;
   1.2  Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Dracula Park nu era numai al Sighișoarei";
   1.3  Ioan Oltean - despre relația justiție-putere în România;
   1.4  Cristian Sandache - intervenție intitulată "Parlamentarii sunt reprezentanții cetățenilor, iar nu stăpânii acestora";
   1.5  Damian Brudașca - declarație politică cu titlul: "Cercetarea științifică românească în derivă";
   1.6  Ioan Onisei - despre recenta reformă a sistemului educațional;
   1.7  Napoleon Pop - declarație legată de "costurile la utilități; întrebări noi care au răspunsuri vechi";
   1.8  Kovacs Csaba Tiberiu - câteva remarci și informații privind situația creată în Brașov în legătură cu Liceul "Aprily Lazos" și Școala Generală nr.6;
   1.9  Marian Ianculescu - declarație politică intitulată: "Impostorul general al Capitalei";
   1.10  Ștefan Baban - intervenție cu titlul: "Blocajul financiar, ghilotina economiei românești";
   1.11  Puiu Hașotti - comentarii critice privind "Proiectul României curate";
   1.12  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - sesizarea unor aspecte negative ale activității Comisiei locale de fond funciar din Gheorgheni;
   1.13  Kanty Cătălin Popescu - declarație politică având titlul "Dictatura Opoziției";
   1.14  Emil Rus - declarație politică vizând "modul cum puterea social-democrată își asumă cu ușurință și nonșalanță confruntările cu Opoziția";
   1.15  Grigore Dorin Popescu - intervenție ce are ca temă "Promovarea imaginii externe a României de către revista "Balcanii";
   1.16  Valeriu Ștefan Zgonea - analiză asupra stării națiunii române;
   1.17  Costache Mircea - "Dictatura cleptocrației - cea mai cumplită formă de totalitarism din istoria umanității";
   1.18  Dumitru Chiriță - intervenție referitoare la Reuniunea parlamentarilor din țările membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, desfășurată la Geneva în perioada 17-18 februarie 2003;
   1.19  Ștefan Pășcuț - declarație politică intitulată "Țara arde și baba se piaptănă";
   1.20  Ștefan Lepădat - declarație politică intitulată "Spitalul TBC din Drobeta Turnu Severin, de 20 de ani în continuă degradare";
   1.21  Lia Olguța Vasilescu - despre CNA și președintele acestuia, Ralu Filip;
   1.22  Gheorghe Dinu - declarație pe tema separatismului etnic în învățământul brașovean;
   1.23  Iulian Mincu - despre introducerea învățământului obligatoriu de la vârsta de 6 ani;
   1.24  Emil Boc - câteva considerații cu privire la declarația domnului deputat PSD Marian Ianculescu; declarație politică având ca obiect promovarea imaginii externe a României;
   1.25  Octavian Sadici - declarație politică având ca temă degradarea în mod permanent a sistemului de asigurări sociale de sănătate;
   1.26  Dumitru Bălăeț - considerații în legătură cu "Protocolul privind colaborarea între Partidul Social Democrat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România pe anul 2003";
   1.27  Corneliu Ciontu - sesizarea unor aspecte negative apărute în colaborarea dintre Consiliul General al municipiului București și Primăria capitalei;
   1.28  Gheorghe Eugen Nicolăescu - comentariu legat de amânarea Legii privind declararea averii demnitarilor;
   1.29  Emil Grigore Rădulescu - reluarea unor cazuri de "privatizări generatoare de pierderi".
   1.30  Marinache Vișinescu - despre "abordarea problemelor rurale și ale agriculturii" de către actualul Guvern;
   1.31  Codrin Ștefănescu - replică la un discurs pe tema politicii actualului Guvern;
   1.32  Valeriu Gheorghe - apel pentru revitalizarea zootehniei românești;
   1.33  Ion Luchian - despre întâlnirea interministerială de analiză a sistemului sanitar;
   1.34  Pavel Târpescu - prezentarea câtorva realizări ale învâțământului ieșean;
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate;
  Legea pentru acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizația Maritimă Internațională pentru Rezoluția MEPC.20 (22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta;
  Legea pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta;
  Legea pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art.3 alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 17 iulie 2002;
  Legea pentru ratificarea protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitatea de împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002 încheiat cu Societatea Comercială ARO - S.A. Câmpulung;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
  Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha;
   3.2  Proiectul de Lege privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
   3.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
   3.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare;
   3.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare;
   3.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
   3.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat;
   3.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998;
   3.9  Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2002 pentru modificarea art.138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate;
   3.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
   3.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de reducere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA și centralele termice și electrice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția socială a persoanelor disponibilizate care înființează și dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol (adoptată propunerea de respingere).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea articolului 1 din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O.
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002.
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1998, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație.
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv.
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de S.C. Electrica S.A.
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003.
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free.
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora.
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate.
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Negrilești, județul Vrancea.
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș.
  19   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii minelor.
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2002 pentru completarea Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor.
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing, la 27 iunie 2002.
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea și funcționarea agențiilor cu capital privat pentru construcția de locuințe (adoptată propunerea de respingere).
  24   Informare privind depunerea de către PNL și PD a moțiunii simple intitulate "Giga-întreținerea".
  25   Supunerea la votul final:
   25.1  Propunerea legislativă privind protecția socială a persoanelor disponibilizate care înființează și dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol (adoptat);
   25.2  Raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice (adoptat);
   25.3  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad, la 17 octombrie 2002, privind modificarea articolului 1 din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997 (adoptat);
   25.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O (adoptat);
   25.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002 (adoptat);
   25.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1998, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră din România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III (adoptat);
   25.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2002 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație (adoptat);
   25.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv (adoptat);
   25.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de S.C. Electrica S.A (adoptat);
   25.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 (adoptat);
   25.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (adoptat);
   25.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2002 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora (adoptat);
   25.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate (adoptat);
   25.14  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Negrilești, județul Vrancea (adoptat);
   25.15  Proiectul de Lege privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș (adoptat);
   25.16  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii minelor (adoptat);
   25.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (adoptat);
   25.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2002 pentru completarea Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor (adoptat);
   25.19  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat si interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing, la 27 iunie 2002 (adoptat)
   25.20  Proiectul de Lege privind înființarea și funcționarea agențiilor cu capital privat pentru construcția de locuințe (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 14:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro