Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/27-03-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 17-03-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cepa;
  Legea privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
  Legea pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila.
  3   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.
  4   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art.138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiți financiare și piețele reglementate (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea comisiilor județe și locale (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (pct. 1, 2, 3 rămase în divergență).
  10   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Roșiori, județul Bihor (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998 (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii creditului agricol pentru producție (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitățile Europene privind asocierea României la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare și Inovare (2002-2006) și la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și instruire cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002 (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980 (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 și a Protocolului adițional nr. 12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare și dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002 (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țarilor candidate pentru descentralizarea extinsă, (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002 (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din Municipiul București (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava (amânarea dezbaterilor).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Vlădeni, județul Dâmbovița (amânarea votului final).
  27   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 6:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro