Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.40/17-04-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 07-04-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică;
  Legea privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind combaterea pornografiei (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2002 pentru modificarea alin.(6) și (7) ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului General între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investițional, tehnico - științific, cultural, sportiv și de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002 (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (BIE) (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (amânarea votului final).
  15   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 5:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro