Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/02-05-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 22-04-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2003

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Adrian Moisoiu - intervenție pe tema "PSD este sub papucul UDMR";
   1.2  Ștefan Baban - declarație politică cu titlul "Gustul dulce- amar al sărbătorii";
   1.3  Damian Brudașca - aducerea la cunoștință a faptului că "UDMR, prin fundațiile pe care le realizează, este în permanență un pericol pentru bugetul de stat";
   1.4  Virgil Popescu - intervenție pe tema "telecomunicațiilor și pregătirea liberalizării pieței de comunicații și poștale"
   1.5  Gheorghe Dinu - declarație politică intitulată "CFR-ul, încotro?";
   1.6  Eugenia Moldoveanu - pledoarie pentru restaurarea Palatului de la Florești, județul Prahova;
   1.7  Ioan Sonea - referire la situația în care se află trei comune din județul Bistrița - Năsăud;
   1.8  Raj-Alexandru Tunaru - declarație politică cu titlul "În România mileniului III, înainte de aderarea noastră la NATO și U.E., a început naționalizarea";
   1.9  Emil Crișan - intervenție cu titlul "Hotărârile Guvernului privind taxa pentru serviciile publice de radio și televiziune, între tragedie și ridicol";
   1.10  Constanța Popa - o analiză a stării de sănătate în România;
   1.11  Ioan Miclea - declarație politică cu titlul "Lupta împotriva corupției - obligație sau bunăvoință?";
   1.12  Marin Anton - comentariu pe marginea creșterii prețurilor;
   1.13  Gheorghe Eugen Nicolaescu - situația corupției din România; comentariu pe marginea Legii nr. 111 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001;
   1.14  Ioan Andrei Chiliman - declarație politică referitoare la tergiversarea aplicării Legii nr. 161/2003;
   1.15  Vlad Gabriel Hogea - declarație cu titlul "Un "palmares" de tristă amintire";
   1.16  Emil Grigore Rădulescu - prezentarea "unui caz de imixtiune a reprezentanților puterii în desfășurarea unui dosar penal";
   1.17  Nicolae Vasilescu - prezentarea unei situații extreme semnalate de mass-media: depozitele de deșeuri.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  3   Informare privind unele modificări în conducerea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea art. 31 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin (3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române;
  Legea privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
  Legea privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială;
  Legea privind înființarea comunei Rîca, prin reorganizarea comunei Popești, județul Argeș;
  Legea privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenției complementare dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 9 iulie 2002;
  Legea pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale;
  Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970;
  Legea privind infracțiunile la regimul transportului naval;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
  Legea pentru ratificarea Acordului General între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investițional, tehnico - științific, cultural, sportiv și de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2002 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, precum și ale personalului acestora;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;
  Legea privind promovarea culturii scrise;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2002 privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2002 pentru modificarea alin.(6) și (7) ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
  5   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   5.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea în numele statului a terenurilor forestiere proprietate publică a statului aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor;
   5.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor.
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000 (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (amânarea votului final).
  9   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind energia electrică și termică.
  10   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către:
   10.1  Adrian Moisoiu
   10.2  Andrei Ioan Chiliman
   10.3  Marian Ionescu
   10.4  Mihaela Muraru Mândrea
   10.5  Ștefan Pășcuț
   10.6  Ștefan Baban
   10.7  Ștefan Lăpădat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 1:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro