Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.57/22-05-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 12-05-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2003

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
  Legea pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forța multinațională de Pace din Europa de Sud - Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998;
  Legea pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
  Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002;
  Legea privind ratificarea Acordului între România și Republica Cehă în domeniul securității sociale, semnat la București la 24 septembrie 2002;
  Legea privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București la Contractul de finanțare dintre România,Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea accesului internațional la justiție, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980;
  Legea privind aderarea României la Convenția Europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
  Legea privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România;
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor soluționate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
   2.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea pieței tutunului brut în România (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor (amânarea votului final).
  9   Dezbateri asupra Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii spitalelor.
  10   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale; Propunerii legislative de modificare și completare a Codului de procedură penală și Propunerii legislative privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizare judecătorească, a Legii nr.56/1993, a Curții Supreme de Justiție și a Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare.
  11   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 5:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro