Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.68/09-06-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 29-05-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2003

  1   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   1.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală;
   1.2  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală;
   1.3  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cultură care desfășoară activități în domeniul educației permanente;
   1.4  Proiectul de Lege privind organizarea Universității Ecologice.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice;
  Legea privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României;
  Legea privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003;
  Legea privind registrul unic de control;
  Legea pentru înființarea comunei Dochia, prin reorganizarea comunei Girov, județul Neamț;
  Legea pentru completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată;
  Legea pentru declararea ca oraș a comunei Miercurea Nirajului, județul Mureș;
  Legea pentru înființarea comunei Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2003 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002;
  Legea pentru înființarea satului Hemieni, comuna Pârjol, județul Bacău;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea și completarea art.25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înaintea datei de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere privind Proiectul de Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală.
  5   Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către domnul Alexandru Mocanu, deputat în Circumscripția electorală 36 Teleorman.
  6   Aprobarea unei modificări în componența unei comisii permanente.
  7   Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților (amânarea votului final).
  11   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (amânarea dezbaterilor).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea art. 4 al Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Coșula, județul Botoșani (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Cândești, județul Botoșani (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Dimăcheni, județul Botoșani (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Lozna, județul Botoșani (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Nenciulești, județul Teleorman (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Fîntîna Mare, județul Suceava (amânarea votului final).
  22   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Legea muzeelor și a colecțiilor publice (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea registrului de interese ale deputaților și senatorilor (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind dublarea producției de energie electrică produsă în centrale hidroelectrice de până la 25 MW (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind simplificarea procedurii împărțirii terenurilor agricole între coproprietari (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind colectarea, depozitarea și prelucrarea cauciucurilor uzate de autovehicule în vederea obținerii de granule pentru autostrăzi (amânarea votului final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 15:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro