Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.104/15-09-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 04-09-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică și termică (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat în funcții militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcțiilor civile (amânarea votului final).
  5   Proiectul de Lege privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură (amânarea dezbaterilor)
  6   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (retrimisă comisiei).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (amânarea votului final).
  8   Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Capu-Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava (amânarea dezbaterilor).
  9   Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava (amânarea dezbaterilor).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Ibănești, județul Vaslui (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea orașului Sântana, județul Arad, oraș (amânarea votului final).
  12   Informare privind demisia doamnei deputat Mihaela Mândrea Muraru din Partidul Umanist din România.
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca municipiu a orașului Marghita, județul Bihor (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca municipiu a orașului Gheorgheni, județul Harghita (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 50 lit. e) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (amânarea votului final).
  22   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (amânarea dezbaterilor).
  23   Propunerea legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor (amânarea dezbaterilor).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 20 din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea art.72 (2) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea art.74 (1) cu lit. e) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru modificarea art.80 (3) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii - Codul Muncii nr. 53/2002 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii - Propunerea legislativă privind modificarea Codului Muncii (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.189/2 nov.2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate sau constituite ca prizonieri, republicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov.2000 (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art.27 din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.31 din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.182 din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.22, alin.(2) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.296 din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.46, alin.(2) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea art.69 din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru modificarea art.70 lit.h) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru modificarea art.71 (3) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru completarea art.72 (3) din Codul Muncii - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.6 alin.2 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).
  28   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu-Mare, Regiunea de Nord-vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia-Mare, Botoșani, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Deva și Hunedoara în România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002, și la București la 11 martie 2003;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în municipiul Sibiu, județul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre în România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003;
  Legea pentru ratificarea Convenției între România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 18 martie 2002, și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 18 martie 2002.
  29   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   29.1  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;
   29.2  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii audiovizualului 504/2002;
   29.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002 și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
   29.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materialelor explozive;
   29.5  Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Coșna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava;
   29.6  Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor vladimirescu, județul Brăila;
   29.7  Proiectul de Lege privind înființarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu;
   29.8  Proiectul de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare;
   29.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 8:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro