Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 23-10-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2003

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică Super ski în Carpați;
   2.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România;
   2.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.
  3   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea aliniatului 2, art.39 din Legea nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991 republicată (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, în Municipiul Cluj-Napoca, a "MUZEULUI DURERII" secție a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2003 (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind administrarea și exploatarea căilor ferate române (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul Circulației Rutiere (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de informatician (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.36/2003 privind taxele și impozitele locale (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.345/2002, privind taxa pe valoare adăugată (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.64/1999 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind statutul personalului feroviar (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1.07.1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (amânarea votului final).
  18   Propunerea legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație (retrimis comisiei).
  19   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (amânarea votului final).

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Prezentarea Raportului Curții Constituționale referitor la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției României, precum și a Hotărârii nr. 3 din 22 octombrie 2003 a Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatului acestui referendum.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 15:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro