Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.137/06-11-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 27-10-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003;
  Legea privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România;
  Legea pentru înființarea comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea;
  Legea pentru înființarea comunei Capu Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, județul Suceava;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari;
  Legea pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia - Herțegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare între Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia - Herțegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța;
  Legea privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului;
  Legea pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului Administrației și Internelor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.;
  Legea pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice (2003-2008), semnat la București, la 11 februarie 2003, și la Bruxelles, la 3 aprilie 2003;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind statutul și regimul refugiaților în România;
  Legea pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  Legea privind completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
  Legea Corpului Agronomic din România;
  Legea pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație și a anexelor nr. 3 și 3 (a) la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora;
  Legea privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
  Legea privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;
  Legea privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 31 iulie 2003 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la 20 iunie 2003 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U), care s-a desfășurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000 (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003 (amânarea votului final).
  9   Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   9.1  Dumitru Bentu
   9.2  Ion Bozgă
   9.3  Petre Posea
   9.4  Dan Brudașcu
  10   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   10.1  Dumitru Bentu
   10.2  Borbely Laszlo
   10.3  Lia Olguța Vasilescu
   10.4  Costache Mircea
   10.5  Ștefan Baban
   10.6  Ludovic Mardari
   10.7  Paul Magheru
   10.8  Emil Crișan
   10.9  Ion Mocioi
   10.10  Ștefan Pășcuț

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 4:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro