Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/13-11-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 03-11-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru completarea art.62 din Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol;
  Legea pentru modificarea art.50 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii;
  Legea pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două camere la:
   3.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Actului Adițional nr. 1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2003, precum și pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui Acord (amânarea votului final).
  7   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (retrimis comisiei).
  8   Dezbaterea Proiectului legii plantelor medicinale și aromatice (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind Medalia Bărbăție și Credință (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar (amânarea votului final).
  14   Reexaminarea, ca urmare a cererii Președintelui României, a prevederilor art.I pct. 5 din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului XIII din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final).
  16   Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:
   16.1  Nicu Cojocaru
   16.2  Costache Mircea
   16.3  Dumitru Bălăeț
   16.4  Ștefan Baban

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 5:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro