Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.4/12-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2005

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Prezentarea scrisorii Președintelui României prin care Parlamentul României este informat cu privire la participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (Irak, Afganistan, Bosnia-Herțegovina).
  3   Informare cu privire la demisia din calitatea de deputat a domnilor: Marian Petrache, PNL, Circumscripția electorală nr. 25 Ilfov, Orest Onofrei, PNL, Circumscripția electorală nr. 35 Suceava, și Adriean Videanu, PD, Circumscripția electorală nr. 36 Teleorman.
  4   Validarea și depunerea jurământului de către domnii deputați: Gabriel Sorin Zamfir, PNL, Circumscripția electorală nr. 25 Ilfov, Romică Andreica, PNL, Circumscripția electorală nr. 35 Suceava, și Alexandru Mocanu, PD, Circumscripția electorală nr. 36 Teleorman.
  5   Constituirea Comisiei pentru Regulament.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003 (rămas pentru ședința de vot final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Codului de siguranță pentru nave cu destinație specială (Codul SPS) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum și a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta (rămas pentru ședința de vot final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.863 (20) la Londra la 27 noiembrie 1997 (rămas pentru ședința de vot final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenției, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004 (rămas pentru ședința de vot final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001 (rămas pentru ședința de vot final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2004 (adoptat ca urmare a constatării depășirii termenului constituțional).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Potlogi, județul Dâmbovița (adoptată ca urmare a constatării depășirii termenului constituțional).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea ca orașe a unor comune (rămas pentru ședința de vot final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea unor comune (rămas pentru ședința de vot final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (rămas pentru ședința de vot final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public (rămas pentru ședința de vot final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri (rămas pentru ședința de vot final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (rămas pentru ședința de vot final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (retrimis comisiei).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea activității de transfuzie sanguină în România, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (retrimis comisiei).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice (rămas pentru ședința de vot final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă (rămas pentru ședința de vot final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (rămas pentru ședința de vot final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A (rămas pentru ședința de vot final).
  25   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical (retrimisă comisiei).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (retrimisă comisiei).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. (Pl-x 636/2004) (retrimisă comisiei).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. (Pl-x 637/2004) (retrimisă comisiei).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (adoptată propunerea de respingere).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare (adoptată propunerea de respingere).
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare; Proiectului de Lege privind autorizarea Serviciului Român de Informații de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare; Proiectului de Lege privind autorizarea Serviciului de Telecomunicații Speciale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care le are în administrare; Proiectului de Lege privind autorizarea Serviciului de Protecție și Pază de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care le are în administrare (adoptată propunerea de respingere).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind Legea Tineretului; Propunerii legislative privind regimul juridic al Consiliului Tineretului din România (retrimisă comisiei).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru definirea corespondenței și asigurarea confidențialității (adoptată propunerea de respingere).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, în municipiul Cluj-Napoca, a "Muzeului Durerii" secție a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (adoptată propunerea de respingere).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative privind asistența medicală de urgență (retrimisă comisiei).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere).
  37   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere).
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free (adoptată propunerea de respingere).
  39   Adoptarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la :
   39.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă;
   39.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea comercială "Tepro"SA Iași;
   39.3  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București și al Fundației Naționale pentru tineret.
  40   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptată propunerea de respingere).
  41   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (adoptată propunerea de respingere).
  42   Dezbaterea Propunerii legislative privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură și gaz metan din clădiri colective (adoptată propunerea de respingere).
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru restituirea sumei depuse prin unitățile CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia (adoptată propunerea de respingere).
  44   Dezbaterea Propunerii legislative pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole (adoptată propunerea de respingere).
  45   Dezbaterea Propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedați de inventarul agricol și de terenuri agricole și forestiere, în perioada 1945-1989 (adoptată propunerea de respingere).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 july 2022, 1:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro