Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/15-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 08-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2005

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Monalisa Găleteanu - semnal de alarmă față de situația de criză prin care trece gimnastica feminină românească;
   1.2  Ștefan Baban - intervenție intitulată: "Istoria unei noi coaliții";
   1.3  Kerekes Karoly - semnalarea unor aspecte anacronice cuprinse în Convenția privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale dintre România și Republica Moldova;
   1.4  Nicolae Popa - declarație politică intitulată "Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă-n poartă";
   1.5  Ovidiu Victor Ganț - declarație cu privire la comemorarea a 60 de ani de la deportarea etnicilor germani în fosta URSS;
   1.6  Dumitru Bentu - declarație politică intitulată "16%";
   1.7  Paul Magheru - critici la adresa prevederilor Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare;
   1.8  Tudor Constantin - informare privind demisia sa din Grupul parlamentar al P.S.D. și afilierea sa la Grupul parlamentar al P.U.R.;
   1.9  Becsek-Garda Dezsö-Kálmán - apel pentru stoparea mafiei în domeniul silviculturii;
   1.10  Minodora Cliveti - schițarea unui tablou al vieții politice de după alegeri;
   1.11  Lia Olguța Vasilescu - readucerea în atenție a unei propuneri legislative privind sprijinul acordat tinerilor pentru întemeierea unei familii;
   1.12  Tudor Mohora - intervenție referitoare "la preocuparea obsedantă a actualei puteri de a-și instala la toate nivelurile administrației publice reprezentanții clientelei sale politice";
   1.13  Alexandru Ciocâlteu - câteva observații pe marginea modului în care s-a făcut licitația pentru dializă;
   1.14  Corneliu Ciontu - intervenție cu titlul "Scandalul la români";
   1.15  Ioan Timiș - despre "abuzuri și răfuială politică" în județul Hunedoara;
   1.16  Vlad Gabriel Hogea - declarație politică: "UDMR forțează "autonomia teritorială";
   1.17  Ion Mocioalcă - atenționare în privința "necesităților de dezvoltare locală";
   1.18  Eugen Gheorghe Nicolăescu - apel pentru necesitatea "stabilirii priorităților legislative";
   1.19  Florin Iordache - intervenție pe tema "Cota unică de impozitare - promisiune electorală onorată de Guvernul Tăriceanu, cu efecte dezastruoase pentru economia României".
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.
  4   Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (amânarea dezbaterilor).
  5   Supunerea la votul final:
   5.1  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003 (adoptat);
   5.2  Proiectul de Lege pentru acceptarea Codului de siguranță pentru nave cu destinație specială (Codul SPS) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum și a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta (adoptat);
   5.3  Proiectul de Lege pentru acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.863 (20) la Londra la 27 noiembrie 1997 (adoptat);
   5.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenției, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004 (adoptat);
   5.5  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001 (adoptat);
   5.6  Proiectul de Lege pentru declararea ca orașe a unor comune (adoptat);
   5.7  Proiectul de Lege pentru înființarea unor comune (adoptat);
   5.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (adoptat);
   5.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public (adoptat);
   5.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri (adoptat);
   5.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (adoptat);
   5.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice (adoptat);
   5.13  Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea nr.203/1999 privind permisele de muncă (adoptat);
   5.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (adoptat);
   5.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. (adoptat).
  6   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes - Borșa", județele Satu Mare și Maramureș;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "TERMOELECTRICA" -S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2004 pentru modificarea alin.(4) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700Mw";
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.145 alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice;
  Legea pentru modificarea art.8 din Legea nr.203/1999 privind permisele de muncă;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 16:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro