Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-04-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2005

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin.1 art.6 din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale;
  Legea privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate, nr.145/1997;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru valorificarea activelor statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului general al municipiului București;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalul salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității în domeniul sănătății;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției;
  Legea privind înființarea Universității româno-germane din municipiul Sibiu, județul Sibiu;
  Legea privind înființarea Universității Andrei Șaguna din municipiul Constanța, județul Constanța;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru valorificarea activelor statului a unui împrumut Societății Comerciale Tractorul UTB-S.A. Brașov.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale (aprobarea propunerii de respingere).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligații de plată ale societăților comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA în urma procesului de restructurare (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2005 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea participării Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, în calitate de observator, la Asociația "Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție ale Uniunii Europene" (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.249/2004 privind pensiile ocupaționale (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "LAMINORUL" - S.A. Brăila (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătățirea asistenței medicale (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.54/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României la Asociația Înaltelor Jurisdicții de Casație ale țărilor care utilizează parțial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.) (rămas pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2005 privind susținerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț" (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democrată (rămas pentru votul final, cu solicitarea unei opinii din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități).
  21   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (retrimis comisiei).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 july 2022, 1:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro