Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.97/06-07-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 29-06-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2005

  1   Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Octavian-Claudiu Radu, Partidul Democrat, Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița.
  2   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (rămasă pentru votul final).
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare, și a Hotărârii Guvernului nr. 2425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie.
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (rămas pentru votul final).
  9   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Proiectului de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea oficiilor locale de specialitate (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind stimularea investițiilor în agricultură.
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor.
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind reglementarea unor măsuri pentru complexele energetice.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2005 pentru desemnarea operatorului licențiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere și pentru consolidarea mediului concurențial privind transportul produselor petroliere.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională, privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la București la 31 martie 2005.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicații pentru atenuarea efectelor dezastrelor și acțiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998.
  19   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național.
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (respins).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (rămas pentru votul final).
  22   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice.
  23   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (rămasă pentru votul final).
  25   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoarea denominate în EUR.
  26   Supunerea la votul final și adoptarea propunerilor de respingere pentru următoarele proiecte de lege:
   26.1  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă (respinsă).
   26.2  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (respinsă).
   26.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (respinsă).
   26.4  Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (respinsă).
   26.5  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (respinsă).
   26.6  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfășurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni și a concesionării unor bunuri proprietate publică și proprietate privată a statului (respinsă).
   26.7  Propunerea legislativă pentru completarea art. 122 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă).
   26.8  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (respinsă).
   26.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) și (3) ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (respins).
   26.10  Propunerea legislativă privind libertatea religioasă în România (respinsă).
   26.11  Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată prin Legea nr. 424/2002 (respinsă).
   26.12  Proiectul de Lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 424/2002, a Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, și a Legii nr. 415/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (respins).
   26.13  Propunerea legislativă privind înlăturarea denumirilor de localități din timpul ocupației străine (respinsă).
  27   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (retrimis comisiei).
  28   Proiectul de Lege pentru modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (retrimis comisiei).
  29   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor proceduri din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (respins).
  30   Supunerea la votul final:
   30.1  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptată).
   30.2  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată (adoptată).
   30.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (adoptat).
   30.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (adoptat).
   30.5  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Proiectului de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (adoptată).
   30.6  Propunerea legislativă privind organizarea oficiilor locale de specialitate (adoptată).
   30.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici (adoptat).
   30.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii (retrimis comisiei).
   30.9  Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (adoptat).
   30.10  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (adoptat).
   30.11  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere).
   30.12  Proiectul de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I (adoptat).
   30.13  Proiectul de Lege privind societățile de microfinanțare (adoptat).
   30.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (adoptat).
   30.15  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (adoptat).
  31   Informare privind demisia din calitatea de deputat a doamnei Mihăilescu Dorina Teodora, P.S.D., Circumscripția electorală nr. 31 Prahova.
  32   Validarea mandatului de deputat al doamnei Monica Mihaela Știrbu, Partidul Democrat, Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița.
  33   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă;
  Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante;
  Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  Legea pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I;
  Legea privind societățile de microfinanțare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești";
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare, și a Hotărârii Guvernului nr. 2425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie;
  Legea pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu;
  Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
  Legea privind stimularea investițiilor în agricultură;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;
  Legea privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor;
  Legea privind reglementarea unor măsuri pentru complexele energetice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2005 pentru desemnarea operatorului licențiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere și pentru consolidarea mediului concurențial privind transportul produselor petroliere;
  Legea privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național
  Legea pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
  Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EUR;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfășurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni și a concesionării unor bunuri proprietate publică și proprietate privată a statului;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) și (3) ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 14:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro