Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.186/30-11-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 23-11-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2005

  1   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică;
  Lege privind performanța energetică a clădirilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul de Interne;
  Lege privind Bursele de mărfuri;
  Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate;
  Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (art.13, art.14, art.15, art.16, Cap.V: art.17, art.18, Cap.VI: art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, Cap.VII: art.24, art. 25, art.26).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 19:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro