Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.192/05-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 28-11-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2005

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.88 din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.34/25.10.2005.
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană.
  4   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, și adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind plata obligațiilor pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
  7   Informare cu privire la afilierea domnului Anghel Stanciu, deputat în Circumscripția electorală nr.24 Iași, la Grupul parlamentar al PSD.
  8   Supunerea la votul final:
   8.1  Proiectul de Lege pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita (adoptat);
   8.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (adoptat);
   8.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (adoptat);
   8.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (adoptat);
   8.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (adoptat);
   8.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România (adoptat);
   8.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar - veterinară (adoptat);
   8.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar (adoptat);
   8.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (adoptat);
   8.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite (adoptat);
   8.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) (adoptat);
   8.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.121/2005 pentru modificarea art.6 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă (adoptat);
   8.13  Proiectul de Lege privind Legea calului (adoptat).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea satelor Dobrinăuți (Hapăi), Maghera și Pustoaia, prin reorganizarea comunei Vîrfu Cîmpului, județul Botoșani (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind Zona Metropolitană București - Ilfov și a Propunerii legislative privind Legea Zonei Metropolitane București (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Măgurele, județul Ilfov (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (rămasă pentru votul final).
  14   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:
   14.1  Valentin Adrian Iliescu
   14.2  Alecsandru Știucă
   14.3  Corneliu Ioan Dida
   14.4  Andrian-Sirojea Mihei
   14.5  Aurel Vlădoiu
   14.6  Eduard Raul Hellvig
   14.7  Costache Mircea
   14.8  Ilie Merce
   14.9  Paul Magheru
   14.10  Kovacs Attila
   14.11  Mircea Purceld

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 15:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro