Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 29, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.194/06-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 29-11-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 29, 2005

  1   Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege a bugetului de stat pe anul 2006 (Supunerea la votul final; Adoptare)
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.
  3   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea bugetului de stat pe anul 2006;
  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora;
  Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar - veterinară;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.121/2005 pentru modificarea art.6 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor;
  Legea privind plata obligațiilor financiare pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA);
  Legea pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);
  Legea calului;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954;
  Legea privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată;
  Legea pentru înființarea comunei Estelnic, prin reorganizarea comunei Poian, județul Covasna;
  Legea privind declararea ca oraș a comunei Podu Iloaiei, județul Iași;

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 11:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro