Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2005

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Alocuțiuni consacrate împlinirii a 16 ani de la Revoluția din Decembrie 1989.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Prezentarea de către domnul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu, a Raportului "Pregătirea aderării la Uniunea Europeană - prioritate a Guvernului României în 2005. Progresele obținute, drumul de parcurs".
  3   Dezbateri asupra raportului prezentat.
  4   Cuvântul de încheiere al domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Prezentarea Raportului anual 2004 al Băncii Naționale a României.
  2   Prezentarea Raportului - sinteză privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informații în perioada 2002-2004, de către domnul Radu Timofte, directorul SRI.
  3   Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în perioada 2002-2004.
  4   Dezbateri generale asupra rapoartelor-sinteză prezentate mai sus.
  5   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Statutul deputaților și senatorilor.
  6   Adoptarea textelor în divergență la Proiectul de Lege privind Statutul funcționarului public parlamentar.
  7   Prezentarea și dezbaterea Raportului Consiliului Legislativ asupra activității desfășurate în anul 2004.
  8   Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2004 al Agenției Naționale de Presă ROMPRES. Adoptarea Raportului Comisiilor pentru cultură asupra activității Agenției Naționale de Presă ROMPRES.
  9   Prezentarea raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2004.
  10   Prezentarea Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2004.
  11   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice, aferente anului 2003 și proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003.
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.
  13   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.
  14   Aprobarea modificării componenței nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.
  15   Aprobarea modificării componenței nominale a unor Grupuri parlamentare de prietenie.
  16   Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
  17   Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale.
  18   Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
  19   Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană-Dimensiunea Parlamentară.
  20   Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.
  21   Aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003.
  22   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004.
  23   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005.
  24   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006.
  25   Depunerea jurământului de către unii membri ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune și unii membri ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, desemnați prin Hotărârile Parlamentului României nr. 35 și 36 din 27 iunie 2005.
  26   Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind Statutul deputaților și senatorilor;
  Lege privind Statutul funcționarului public parlamentar;
  Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al buget ului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice, aferente anului 2003;
  Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 5 décembre 2019, 21:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro