Norica Nicolai
Norica Nicolai
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Norica Nicolai
records found:3544 in 119 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
61.
Sittings of the Senate of June 20, 2007
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Domnul senator Sorin Oprescu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, anunță depunerea unei moțiuni simple privind sănătatea publică. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea cererii de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 și a Legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial (retrimiterea la Comisia economică, industrii și servicii) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind instituirea "Zilei Școlii". relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică și socială și PHARE Cooperare transfrontalieră;
 • Lege pentru ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente și materiale în procesul de construire și dare în exploatare a unui pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 octombrie 2006;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 30 august 2006;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat al București la 21 decembrie 2006.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind medicina școlară. relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative:
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind sistemul electoral;
 • Proiectul de lege privind reglementarea unor practici incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și de armonizare a legislației privind protecția consumatorilor cu legislația europeană;
 • Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională.
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. (retrimiterea la Comisia pentru cultură,artă și mijloace de informare în masă). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarea inițiativă legislativă: Propunerea legislativă de modificare a Legii 21 din 1 martie 1991 privind cetățenia română, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 cu modificările ulterioare. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 25 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Senatul ia act de Decizia Curții Constituționale privind neconstituționalitatea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența comisiilor permanente ale Senatului:
 • domnul senator Puskas Valentin-Zoltan trece de la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital la Comisia economică, industrii și servicii;
 • domnul senator Pete Ștefan trece de la Comisia economică, industrii și servicii la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România. relevant paragraphes
62.
Sittings of the Senate of June 18, 2007
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 octombrie 2006 relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente și materiale în procesul de construire și dare în exploatare a unui nou pod mixt, rutier și feroviar, de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006 relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la București la 21 decembrie 2006 relevant paragraphes
63.
Sittings of the Senate of June 13, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. (votul pe raport și votul pe lege se vor da într-o ședință viitoare.) relevant paragraphes
64.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 11, 2007 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură cu tema "Guvernul Tăriceanu trebuie să plece". relevant paragraphes
65.
Sittings of the Senate of May 23, 2007
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale (retrimiterea la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului). relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. relevant paragraphes
  Domnul senator Constantin Gheorghe informează plenul că demisionează din Partidul Conservator, devenind senator independent, afiliat la Grupul parlamentar al Partidului Democrat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de joi, 24 mai a.c.). relevant paragraphes
  Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 21.05.2007, a următoarei inițiative legislative: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.802 din 05/11/2002. relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii, la solicitarea inițiatorului, a Propunerii legislative - Codul silvic. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (6) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. relevant paragraphes
  Aprobarea revocării domnului senator Constantin Gheorghe din funcția de secretar al Biroului permanent al Senatului și a numirii domnului senator Gavrilă Vasilescu în funcția de secretar al Biroului permanent al Senatului. relevant paragraphes
  Respingerea Legii privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. relevant paragraphes
  Respingerea Legii pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. (retrimiterea la comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport). relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. relevant paragraphes
66.
Sittings of the Senate of May 21, 2007
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Aurel Ardelean (PRM) - Delta Dunării și canalul Bâstroe; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Ilie Petrescu relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Norica Nicolai (PNL) - Neprezentarea la vot a 54% dintre persoanele cu drept de vot. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București, la 27 noiembrie 2006. relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri oral: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar - de la Marian Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Aurel Ardelean relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2007 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la data de 24 octombrie 2006, și la București, la 28 noiembrie 2006.
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Ion Vărgău relevant paragraphes
    Gheorghe Viorel Dumitrescu relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa (independent) - Rezultatul Referendumului pentru demiterea președintelui țării; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Ion Florescu relevant paragraphes
    Liliana Lucia Tomoiagă relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - Situația energetică a României; relevant paragraphes
  Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a următoarei inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor.
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri oral: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar - de la Anton Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin. 1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles, la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare, și la Protocolul adițional la Acordul între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin. 1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena, la 22 septembrie 1998. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Grupului parlamentar PNL ca domnul senator Ioan Corodan să treacă la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, în locul domnului senator Paul Păcuraru, care va trece la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar relevant paragraphes
  Aprobarea amânării dezbaterilor, la solicitarea Guvernului, a următoarelor inițiative legislative:
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
 • Proiectul de lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri;
 • Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (6) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
relevant paragraphes
67.
Sittings of the Senate of May 14, 2007
relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative: relevant paragraphes
    Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe; relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
  Probleme de procedură: Constantin Gheorghe, Corneliu Vadim Tudor, Mihai Ungheanu, Puiu Hașotti. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 05/11/2002 (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 21 mai a.c.). relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns în scris:
 • István Tőke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Marian Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
 • Denisa Pătrașcu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;
 • Lucia Ana Varga, secretar de stat în Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile;
 • Horia Irimia, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Petre Daea (PSD) - Situația îngrijorătoare din agricultură din cauza secetei; relevant paragraphes
  Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 10 mai 2007, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituția României, coroborat cu prevederile art. 141 alin. (2) din Regulamentul Senatului, a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - Pledoarie pentru valorile culturale; relevant paragraphes
    Corneliu Vadim Tudor (PRM) - Seceta, agricultura și necesarul de hrană ale poporului român; Legea patrimoniului național; relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa (independent) - Apel la un comportament și limbaj civilizat. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Aurel Ardelean relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Constantin Gheorghe (PC) - "Trăim vremuri tulburi"; relevant paragraphes
    Mario-Ovidiu Oprea (PNL) - Carol al II-lea, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Traian Băsescu; relevant paragraphes
    Gheorghe Viorel Dumitrescu (PRM) - Campania susținută de președintele suspendat al României; relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare;
 • Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.;
 • Lege privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României;
 • Lege pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
 • Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
 • Lege pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
 • Lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Lege pentru completarea art.44 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Lege pentru modificarea alin.(2) al art.108 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind medicina școlară. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Constantin Dumitru (PNL) - Greșelile președintelui suspendat Traian Băsescu; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 21 mai a.c.). relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 24 octombrie 2006, și la București, la 28 noiembrie 2006. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Neculai Apostol (independent) - "Descentralizarea instituțională, un proces inevitabil"; relevant paragraphes
68.
Sittings of the Senate of May 3, 2007
relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare. relevant paragraphes
69.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 2, 2007 01m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Hotărârii privind aprobarea intrării și staționării forțelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea desfășurării activităților stabilite prin "Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României", semnat la București, la 5 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr.268/2006. relevant paragraphes
70.
Sittings of the Senate of April 26, 2007
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind conducerea auto cu însoțitor, începând de la vârsta de 17 ani. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic, nr. 407/2006 (votul pe lege se va da în ședința de miercuri, 2 mai a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, cu modificările și completările ulterioare (votul pe lege se va da în ședința de miercuri, 2 mai a.c.) relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de miercuri, 2 mai a.c.) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 4, alin. (2) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea 564/2004 (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de miercuri, 2 mai a.c.) relevant paragraphes
71.
Sittings of the Senate of April 23, 2007
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Mihai Țâbuleac relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Dan Cârlan (PD) -"Suspendarea partidelor politice"; relevant paragraphes
    Mario-Ovidiu Oprea (PNL) - Acuze nefondate la adresa Parlamentului; relevant paragraphes
    Mircea Mereuță (PNL) - Reabilitarea și metodele de asfaltare folosite pe DN 17; relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești, Proiectul de lege privind practica elevilor și studenților, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (aprobarea reluării votului, în ședința de joi, 26 aprilie a.c.). relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Vasile Ioan Dănuț Ungureanu relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu (PSD) - Prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 și repercusiunile neaplicării ei; relevant paragraphes
    Aurel Ardelean (PRM) - Retrocedări masive ale terenurilor și clădirilor în Ardeal; relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea unor convenții și acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Viorel Arcaș relevant paragraphes
    Aurel Ardelean relevant paragraphes
    Dorel Jurcan relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Puiu Hașotti (PNL) - Personalitatea conflictuală a președintelui suspendat; relevant paragraphes
    Ion Vărgău (PSD) -"Nu neglijați educația preșcolarilor"; relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa (independent) - Votul dat de Parlament pentru suspendarea Președintelui României. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Dan Cârlan relevant paragraphes
    Ovidiu Crețu relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Otilian Neagoe - de la Anna Horvath, secretar de stat în Ministerul Dezvăltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Ilie Ilașcu relevant paragraphes
    Petru Stan relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Neculai Apostol (independent) - "Revalorizarea mediului de afaceri - o temă de dezbatere publică"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Ilie Petrescu relevant paragraphes
    Ioan Corodan relevant paragraphes
    Ion Vărgău relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Verginia Vedinaș (PRM) - Prevederile insuficient de clare și complete ale Legii nr.3/2000 privind referendumul; relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 23-28 aprilie a.c. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Viorel Dumitrescu relevant paragraphes
  Anunțarea adoptării prin împlinirea termenului, la data de 19 aprilie 2007, în conformitate cu art. 75 alin. (2) din Constituția României coroborat cu prevederile art. 141 alin. (2) din Regulamentul Senatului, a următoarelor inițiative legislative:
 • Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art. 92 alin.(1) din Legea 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
 • Proiect de lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor.
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Ioan Chelaru (PSD) - "România de cinci minute sau pentru o Românie normală"; relevant paragraphes
    Ștefan-Mihail Antonie (PD) - Spitalul regional Târgu-Mureș; relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar - de la Lucia Ana Varga, secretar de stat în Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile. relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu;
 • Propunerea legislativă -Codul silvic;
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea.
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Otilian Neagoe - de la Paul Păcuraru, ministrul muncii, familiei și egalității de șanse; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Verginia Vedinaș relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - Președintele suspendat; aplicarea legilor; retrocedări aberante; plecarea medicilor în străinătate etc.; relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu - de la Cristian Adomniței, ministrul educației cercetării și tineretului; relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 331/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;
 • Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică;
 • Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
relevant paragraphes
72.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 19, 2007 03m09s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
73.
Sittings of the Senate of April 16, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist. relevant paragraphes
74.
Sittings of the Senate of March 21, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România. relevant paragraphes
75.
Sittings of the Senate of February 22, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale Ministerului Apărării (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.) relevant paragraphes
76.
Sittings of the Senate of February 6, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 8 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 8 februarie a.c.). relevant paragraphes
77.
Sittings of the Senate of December 19, 2006
relevant paragraphes
  Domnii senatori: Viorel Arion, Mihai Țâbuleac, Mircea Cinteză, Ionel Popescu, Dan Sabău își anunță demisia din Partidul Național Liberal, devenind senatori independenți. relevant paragraphes
78.
Sittings of the Senate of December 13, 2006
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Anexei nr. 1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnată la Madrid, la 30 martie 2006. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. relevant paragraphes
  Adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (reexaminare la solicitarea președintelui României) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris, la 18 iunie 1964, și semnat de România, la Washington, la 14 februarie 2006. relevant paragraphes
79.
Sittings of the Senate of December 6, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
80.
Sittings of the Senate of November 29, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 16 décembre 2019, 9:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro