Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
101.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2014 07m18s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Am trăit s-o văd și pe-asta - Victor Ponta nu poate sta alături de Ștefan cel Mare"; written
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020 -2030 COM (2014) 15 COM (PH CD 20/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 152/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 114/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 152/2013). (respins) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 88/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
102.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2014 04m14s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulată "O reformă a administrației fără consens nu are succes!" inițiată de 51 deputați. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbatere politică organizată în temeiul art.182 din Regulamentul Camerei Deputaților (la solicitarea Grupului parlamentar al PDL) cu tema "Stadiul aprobării de către Comisia Europeană a documentelor care stabilesc prioritățile pentru utilizarea fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020". relevant paragraphes
103.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 1, 2014 03m42s
relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
- Numirea unui membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și depunerea jurământului de către acesta.
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către aceștia.
relevant paragraphes
104.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 2014 06m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 85/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița (PL-x 503/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară (PL-x 353/2013/23.12.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Programul "Aer curat pentru Europa" COM(2013)918, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere COM(2013)919 și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM(2013)920 (PH CD 19/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale (PL-x 120/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (PL-x 174/2009). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
105.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 31, 2014 11m43s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de deputați ai Grupului parlamentar al PNL, intitulată: "Guvernul Ponta 3 amenință viața pacienților: amână lista de medicamente compensate". (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate: "O reformă în administrație fără consens nu are succes", depusă de deputați ai Grupului parlamentar al PDL, precum și de deputați neafiliați la un grup parlamentar. relevant paragraphes
106.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2014 06m55s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic (PL-x 40/2014); (respins) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative (Pl-x 11/2014). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu modificarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic (Pl-x 47/2014) și Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic (PL-x 40/2014). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
107.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 2014 01m58s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate: "O reformă a administrației fără consens nu are succes". relevant paragraphes
108.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2014 03m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011 (PL-x 64/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 83/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 186/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
109.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2014 01m41s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 51 de deputați, intitulată: "Sectorul energetic, ruinat de mafia PSD-istă". (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
110.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2014 10m47s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Sectorul energetic ruinat de mafia PSD-istă" inițiată de deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL și deputați neafiliați unui grup parlamentar. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (PL-x 542/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 85/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 107/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților. (adoptat) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Daniel Chițoiu, fost ministru al finanțelor publice, membru al Camerei Deputaților. (respins) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată: "Cum reușește PSD-ul să fie, în același timp, și la putere cu UDMR-ul și în opoziție cu PP-DD-ul?"; relevant paragraphes
111.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2014 01m14s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra moțiunii simple "O reformă a administrației fără consens nu are succes!", inițiată de 55 deputați. (Nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 158 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Analiza anuală a creșterii pentru 2014 COM (2013) 800 (PH CD 11 /2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
112.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 4, 2014 00m38s
relevant paragraphes
  Prezentarea Scrisorii domnului prim-ministru Victor-Viorel Ponta și dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României. (adoptat) relevant paragraphes
113.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2014
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată: "Despre morți numai de bine... despre decedații politic, bineînțeles"; written
relevant paragraphes
114.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2014 06m19s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple "O reformă a administrației fără consens nu are succes" de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PDL și PP-DD. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2013. relevant paragraphes
115.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2014 07m57s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple "O reformă a administrației fără consens nu are sens. Abandonați descentralizarea neconstituțională!" de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PDL și PP-DD. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Tinel Gheorghe - declarație politică: "La barza chioară face Dumnezeu cuib!"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 426/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie (PL-x 374/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora (PL-x 289/2008). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică: "S-a rupt lanțul de iubire!"; relevant paragraphes
116.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2014 01m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card COM (2013) 550 (PHCD 8/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
117.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2014 10m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 575/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 579/2013/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare COM (2013) 690 (PHCD 5/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 (PL-x 6/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
118.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2014 01m33s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Îmbogățirea baronilor PSD-PNL sau rețeta teleînzăpezirii marca Ponta"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 6/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat. (respingerea hotărârii) relevant paragraphes
119.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2014 04m17s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 507/2013) (adoptat) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România (PL-x 523/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată: "Regret că s-au întâmplat și se întâmplă în timpul mandatului meu nenorociri ". written
relevant paragraphes
  Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2012 și Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2013. (retrimise comisiei) relevant paragraphes
120.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2014 02m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind practica elevilor și studenților (Pl-x 538/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (Pl-x 327/2013). (amânată) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Îmbogățirea baronilor PSD-PNL sau rețeta teleînzăpezirii marca Ponta" de către deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL și Grupului parlamentar al PP-DD. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 mars 2021, 19:51
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro