Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
121.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 2014 04m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate (PL-x 501/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (PL-x 253/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
122.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2014 01m18s
relevant paragraphes
  Informare privind modificări în denumirea, componența și conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
123.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 2013 01m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat. (adoptat) relevant paragraphes
124.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2013 02m12s
relevant paragraphes
  Numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului și preluarea atribuțiilor acestei funcții de către un adjunct al Avocatului Poporului. relevant paragraphes
125.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 17, 2013 01m26s
relevant paragraphes
  Numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune. (Nu a fost întrunit numărul necesar de voturi.) relevant paragraphes
126.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2013 18m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 499/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare (PL-x 579/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 346/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (PL-x 371/2013); (adoptat) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 281/2013/4.11.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (PL-x 371/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 227/2013); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind parteneriatul public-privat (PL-x 457/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 227/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București (PL-x 427/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company (PL-x 424/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
127.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 10, 2013 03m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea apiculturii" (Pl-x 148/2013);
- Propunerea legislativă "Legea apiculturii" (Pl-x 175/2013) (rămase pentru votul final)
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 41/2012) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
128.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 3, 2013 16m51s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014. relevant paragraphes
129.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2013 22m22s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 67 de deputați, intitulată "Descentralizarea USL, feudalizarea României". (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
130.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2013
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (PL-x 337/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
131.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2013 06m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (PL-x 376/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internaționale și studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite (Pl-x 367/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 342/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (PL-x 409/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
132.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013 08m50s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A. (PL-x 396/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 2013 (PL-x 389/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 381/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 346/2013). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
133.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 12, 2013 02m19s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 346/2013). (amânat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere (Pl-x 17/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
134.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2013 03m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD27/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole (Pl-x 752/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
135.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2013 07m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România" (Pl-x 456/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Cum a reușit USL-ul într-un timp foarte scurt să privatizeze procesul legislativ din Parlamentul României"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 91/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, județul Călărași (PL-x 101/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
136.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2013 06m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală (PL-x 334/2013) și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 149/2013). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale (Pl-x 332/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PL-x 344/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
137.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2013 04m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi (PL-x 345/2013); (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari" (PL-x 238/2013). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 305/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale (PL-x 322/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
138.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2013 08m06s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 38/2013/23.09.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (Pl-x 221/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 321/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (PL-x 306/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
139.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2013
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Tinel Gheorghe - declarație politică: "Greu la deal cu boii mici"; written
relevant paragraphes
140.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2013 06m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 1 din 2011 a Educației Naționale (Pl-x 258/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 (PL-x 301/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 104/2013). (retrimis comisiei) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 8 mars 2021, 18:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro