Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
141.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2013 05m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară (PL-x 735/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
142.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2013 03m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind definirea spațiului rural național (Pl-x 208/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 156/2013/17.09.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
143.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2013 07m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 (Pl-x 419/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (PL-x 329/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 20/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 223/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (Pl 587/2003). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
144.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013 07m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 760/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 217/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind emisiile industriale (PL-x 237/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 235/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe relevant paragraphes
145.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2013 08m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 265/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială referitoare la "Recomandarea OIM nr.202/2012 privind plafoanele naționale de protecție socială". relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013 (PL-x 141/2013/2.09.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție (PL-x 243/2013). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent (PL-x 234/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
146.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2013 03m08s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 159/2013/3.09.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, reexaminată la cererea Președintelui României. (PL-x 159/2013/3.09.2013). (adoptată legea, cu amendamente) relevant paragraphes
147.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2013 05m05s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 236/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției (PL-x 205/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
148.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2013 11m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (PL-x 195/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Am crezut în șansa dată noii generații de oameni politici ai USL reprezentată de domnul Victor-Viorel Ponta"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (PL-x 158/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale (PL-x 96/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 112/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
149.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2013 16m21s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" (PL-x 156/2011/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului (PL-x 191/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara - Lugoj" (PL-x 412/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (PL-x 187/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (PL-x 164/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (PL-x 79/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (PL-x 176/2009). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
150.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2013 11m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (Pl-x 163/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății (PL-x 102/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean (PL-x 157/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene (PL-x 111/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 182/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
151.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2013 05m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 156/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională (PL-x 164/2013); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 196/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 (PL-x 137/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
152.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2013 05m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 145/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012 precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013 prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București, la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011 (PL-x 154/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
153.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2013 11m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități (PL-x 198/2012). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat" (Pl-x 563/2008). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței deurgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative(PL-x 172/2013). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 172/2013). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani (Pl-x 457/2011). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
154.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2013 02m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 146/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Pl-x 749/2010). (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
155.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2013 07m26s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii (PL-x 87/2011). (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 699/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" (PL-x 40/2012) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
156.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 2013 06m07s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică cu titlul: "Despre guvernarea meschină și periculoasă a USL-ului"; relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat (caz de incompatibilitate) (PH CD 16 /2013). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii (PL-x 87/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
157.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2013 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 159/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
158.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 28, 2013 02m27s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Tun financiar și manipulare marca Victor Ponta"; relevant paragraphes
159.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2013 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 848/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (PL-x 465/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
160.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2013 09m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013 (PL-x 135/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.738/19.09.2012 (PL-x 283/2012/9.10.2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului (PL-x 84/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 415/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 mars 2021, 20:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro