Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
161.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2013 01m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" (Pl-x 559/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
162.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2013 00m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii (PL-x 82/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
163.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2013 06m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 87/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică având titlul "N-am știut că sediul moralității se află în România"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 20/2013). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
164.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2013 01m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului și sportului (PL-x 607/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 169/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
165.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2013 02m29s
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 98/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
166.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2013 04m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 68/2013). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (PL-x 465/2012). (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (PL-x 31/2012). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
167.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2013 02m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor (PL-x 28/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea, de către Grupul parlamentar al PDL, a moțiunii simple intitulate: "Salvați metroul bucureștean!"; relevant paragraphes
168.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2013 00m44s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate (PL-x 374/2009). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
169.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2013 05m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 17/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 52/2013). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 464/2012). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (PL-x 459/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea de către Grupul parlamentar al PDL a moțiunii simple intitulate "Guvernul Ponta - fabrică de șomeri". relevant paragraphes
170.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 25, 2013 01m23s
relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea unui membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
- Numirea Directorului general al AGERPRES.
relevant paragraphes
171.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 19, 2013 05m34s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole (Pl-x 752/2010). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 92/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 760/2010). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (PL-x 240/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
172.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2013 03m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 187/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile (PL-x 522/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL-x 541/2010/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
173.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2013 05m44s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 384/2010). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii Turismului (PL-x 417/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 68/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative (PL-x 324/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele (PL-x 570/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora (PL-x 325/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
174.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2013 00m59s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative (PL-x 383/2012). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
175.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 6, 2013 46m08s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. (PL-x 2/2013). relevant paragraphes
176.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 5, 2013 02m09s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. relevant paragraphes
177.
Sittings of the Chamber of Deputies of January 29, 2013 00m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 5/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
178.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2012 00m42s
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 mars 2021, 10:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro