Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2015 11m07s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 277/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Raportul privind condițiile de detenție în unitățile de penitenciar din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. (amânat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (PL-x 713/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
22.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2015 02m26s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică cu subiectul "Despre coincidențe, intendențe și alte bizarerii ale politicii românești mai vechi și actuale"; relevant paragraphes
23.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015 01m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral (PL-x 712/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 656/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
24.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2015 02m36s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Cum ai putut să fii atât de fraier, Ion Iliescu?"; relevant paragraphes
25.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2015 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje (PL-x 566/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern (PL-x 734/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
26.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2015 04m57s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică cu referire la ordonanța privind salariile demnitarilor; relevant paragraphes
27.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 02m35s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 126/2014/23.06.2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 325/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
28.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
29.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2015 04m06s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică despre Legea îmbunătățirilor funciare; relevant paragraphes
30.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2015 00m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician. (Pl-x 188/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. (PL-x 483/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
31.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2015 00m20s
relevant paragraphes
  Ora prim-ministrului - Dezbateri politice, la solicitarea prim-ministrului, cu tema: "Evaluarea situației operaționale curente referitoare la fluxurile migratorii și posibilele influențe asupra României". relevant paragraphes
32.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2015 07m10s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică referitoare la realitatea sistemului de irigații; relevant paragraphes
33.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 11m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 473/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 393/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (Pl-x 431/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
34.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2015 05m13s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică despre votul pentru încetarea mandatului Curții de Conturi; relevant paragraphes
35.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 9, 2015 01m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind revocarea domnului Anton Ioan din funcția de consilier de conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit. relevant paragraphes
36.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2015 04m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42(PH CD 65/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final (PH CD 63/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
37.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind economia socială (PL-x 335/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
38.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2015 09m02s
relevant paragraphes
  Ora Guvernului - dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, cu tema "Starea agriculturii românești". relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
39.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2015 04m06s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică având ca temă respectul parlamentar; relevant paragraphes
40.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2015 00m33s
relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 mars 2021, 19:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro