Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2015 02m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
42.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2015 01m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 58/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
43.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2015 02m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru eliminarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură (Pl-x 598/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
44.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015 01m01s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (Pl-x 280/2013/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
45.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2015 09m22s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
46.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil" (Pl-x 435/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru desemnarea activului funcțional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 (Pl-x 387/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
47.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2015 03m29s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Victor Ponta este șeful Guvernului sau este șeful retailerilor?"; relevant paragraphes
48.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2015 03m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 688/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul silvic (Pl-x 128/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 211/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea TITLULUI XV - "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 146/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
49.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2015 00m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963 (PL-x 331/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
50.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 28, 2015 04m05s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică privind "Închisorile CIA și declarațiile fostului președinte Ion Iliescu"; relevant paragraphes
51.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2015 07m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța (PH CD 40/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 317/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative (PL-x 269/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
52.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 2015 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 14/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
53.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 1, 2015 00m23s
relevant paragraphes
  Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. relevant paragraphes
54.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2015 01m42s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe relevant paragraphes
55.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2015 10m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 25/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților. (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul) relevant paragraphes
56.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2015 02m00s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1 din 14 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 2 februarie 2015 (PL- x 118/2014/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 191/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
57.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015 00m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 15/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
58.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2015 04m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 573/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 664/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 127/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
59.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2015 09m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. (PL-x 538/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PL-x 539/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 280/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014); (adoptat) relevant paragraphes
60.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2015 10m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 (PL-x 50/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PL-x 539/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu introducerea unui punct pe ordinea de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (PL-x 575/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 mars 2021, 1:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro