Tinel Gheorghe
Tinel Gheorghe
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Tinel Gheorghe
records found:1080 in 178 plenary debates
total video time:13h38m43s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
61.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2015 06m31s
relevant paragraphes
  Amânări:
- Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2013. (amânat)
- Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2014. (amânat)
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 228/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani (Pl-x 226/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Discuții procedurale privind introducerea pe ordinea de zi a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014. (respinsă propunerea) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora (PL-x 482/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 343/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (Pl-x 430/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
62.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 9, 2015 01m06s
relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi. relevant paragraphes
63.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2015 04m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 441/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
64.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2014 03m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015. (votul final se va da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
65.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2014 08m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 568/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 16/2014). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
66.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2014 00m52s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
67.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 2014 03m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 479/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013). (Retrimisă comisiilor.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea și derularea procedurii de îndreptare a unei erori materiale constatate în cadrul procedurii de vot asupra Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 66/2014) și a Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 67/2014). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
68.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 2014 00m28s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) (retrimisa comisiilor). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) (retrimisa comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) (retrimisa comisiilor). relevant paragraphes
69.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2014
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 66/2014) (domnul deputat Marko Attila-Gabor) (vot secret cu bile; adoptat) si Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 67/2014) (domnul deputat Teodorescu Cătălin-Florin) (vot secret cu bile; nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
70.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2014 01m54s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice organizate în temeiul art. 182 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu participarea primului-ministru; relevant paragraphes
71.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 24, 2014 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 460/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene (PL-x 118/2014/30.09.2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
72.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2014 06m38s
relevant paragraphes
  Propunerea unei modificări a ordinii de zi. (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 366/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, domnule Ponta!"; relevant paragraphes
73.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2014 02m20s
relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 57/2014). (adoptată hotărârea prin vot secret cu bile) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse (Pl-x 162/2013). (supunerea la vot și respingerea propunerii legislative) relevant paragraphes
74.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2014 00m35s
relevant paragraphes
  Intervenții procedurale legate de ordinea de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat. (PHCD 57/2014) (amânarea procedurii de vot din lipsă de cvorum) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PHCD 60/2014). (vot secret cu bile asupra propunerii de alegere) relevant paragraphes
75.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 20, 2014 06m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Românii de pretutindeni - victimele unui actor netalentat și dezinteresat", inițiată de deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL și Grupului parlamentar al PNL. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
76.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2014 00m27s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Românii de pretutindeni, victimele unui actor netalentat și dezinteresat", inițiată de deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL și Grupului parlamentar al PNL. relevant paragraphes
77.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2014 07m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 434/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 368/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 89/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
78.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 29, 2014 00m21s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
79.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2014 01m13s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
80.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 22, 2014 00m45s
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European;
- Lege pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004 - procedură de urgență;
- Lege pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale - procedură de urgență.
relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 mars 2021, 19:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro