Nicolae Paul Anton Păcuraru
Nicolae Paul Anton Păcuraru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Nicolae Paul Anton Păcuraru
records found:180 in 72 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Senate of November 10, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008. (L634/2008) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 29, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (L531/2008) (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei". (L486/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea articolului 2141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (L492/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor. (L452/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind instituțiile financiare nebancare. (L465/2008) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului fiscal din 22/12/2003. (L478/2008) (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător. (L451/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. (L450/2008) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of August 26, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâre asupra cererilor de urmărire penală a domnilor senatori Paul Păcuraru și Ioan Codruț Șereș. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of May 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L198/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) (L193/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of April 8, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (votul final se va da în ședința de luni, 14 aprilie a.c.). (L955/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L936/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici. (L939/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (L933/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare. (L948/2007) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2008 03m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of March 3, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art.III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) (L30/2008) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of February 25, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată. (L799/2007) relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2007 05m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (votul final se va da în ședința de joi, 20 decembrie a.c.) relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 18, 2007 01m19s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 (dezbateri generale, art.1-anexa 3/24). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of October 15, 2007
relevant paragraphes
  Respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of October 8, 2007
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru (P.N.L.) - intervenție privind majorarea pensiilor, creșterea plafonului ajutoarelor pentru încălzit, creșterea alocației pentru copii relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2007 07m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 20, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of April 26, 2007
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2007 04m50s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Paul Magheru relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 23, 2007
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Otilian Neagoe - de la Paul Păcuraru, ministrul muncii, familiei și egalității de șanse; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of February 6, 2007
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 8 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea Propunerii legislative privind voucherele de vacanță. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 8 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate (Votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 8 februarie a.c.) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of November 29, 2006
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of November 14, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 6 october 2022, 9:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro