Florin Iordache
Florin Iordache
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2016 - 20 mai 2020
speeches of:Florin Iordache
records found:10731 in 142 plenary debates
total video time:45h02m23s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2020
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 147/2020). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 126/2020). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ (PL-x 239/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2020
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 251/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar (PL-x 536/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști (PL-x 144/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 642/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004 (PL-x 384/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
 • Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 251/2020) (adoptată în procedură de urgență);
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 243/2020) (adoptată în procedură de urgență);
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 158/2020) (adoptată în procedură de urgență);
 • Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon (PL-x 521/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
 • Legea privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult (PL-x 178/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar (PL-x 536/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști (PL-x 144/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 642/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară (PL-x 22/2020) (adoptată în procedură de urgență);
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, precum și pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (Pl-x 455/2019) (adoptată în procedură de drept comun).
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019, la București (PL-x 125/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 139/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 158/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 121/2020) (adoptată prin vot electronic la distanță.) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 260 alin.(1) lit. d) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 120/2020) (adoptată prin vot electronic la distanță.) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019, la București (PL-x 125/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 (PL-x 384/2019) (respins prin vot electronic la distanță) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 121/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 139/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiecte retrimise comisiilor:
 • Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 9/2020) (retrimis comisiei).
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol (PL-x 38/2020) (retrimis comisiilor).
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (PL-x 155/2020) (retrimis comisiei).
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 243/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 158/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști (PL-x 144/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 (PL-x 137/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 243/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult (PL-x 178/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 119 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 124/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 123/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit. d) alin. (1) al art. 260 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 120/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult (PL-x 178/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar (PL-x 536/2019 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon (PL-x 521/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară (PL-x 22/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea art.119 din Legea 1/2011 a educației naționale (Pl-x 124/2020) (respinsă prin vot electronic la distanță) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 (PL-x 137/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 70 de deputați (MS 1/2020) (adoptată prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 642/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon (PL-x 521/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară (PL-x 22/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 123/2020) (respinsă prin vot electronic la distanță) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2020
relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Corneliu-Florin Buicu cu ocazia Zilei Internaționale a asistentului medical. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "«Virusul Cîțu» a infectat economia națională!", inițiate de 70 de deputați membri ai Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. (rămasă pentru votul final.) relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea domnului Nelu Tătaru, ministrul sănătății, la solicitarea Grupului parlamentar al USR, cu tema "Criza de sănătate publică declanșată de epidemia cu noul coronavirus". relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2020
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Antal István-János - declarație politică intitulată "Politețea salutului"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive (PL-x 664/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Corneliu-Florin Buicu - declarație politică: "Unitatea de suport medical COVID din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este un efort colectiv, în folosul comunității"; relevant paragraphes
    Dragoș Gabriel Zisopol - intervenție cu ocazia Zilei Limbii Elene; relevant paragraphes
    Constantin Codreanu - declarație politică privind modul în care autoritățile statului român au gestionat relația cu românii din afara granițelor țării, în contextul coronavirusului; relevant paragraphes
    Adrian-Mihăiță Todoran - apel către autorități în vederea redeschiderii bisericilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit. h) alin. (1) art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 651/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Nicolae-Daniel Popescu - declarație politică despre necesitatea unei reforme în domeniul silvic și al protecției mediului; relevant paragraphes
    Cristina-Elena Dinu - declarație politică cu titlul "În loc să fie testați și ajutați, românii trebuie să achite «taxa pe coronavirus»"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 74/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Gabriela-Maria Podașcă - declarație politică: "Guvernul refuză să acorde sprijin asistenților sociali și angajaților serviciilor publice de asistență socială"; relevant paragraphes
    Dumitru Lupescu - declarație politică: "Dreptul la viață și mediu sănătos! Iresponsabilitatea aleșilor locali și reprezentanților statului din județul Dâmbovița față de sănătatea publică a cetățenilor"; relevant paragraphes
    Camelia Gavrilă - declarație politică: "Guvernul adoptă «Zero măsuriͧ în plină criză agricolă"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare (PL-x 109/2020) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Biro Zsolt-Istvan - declarație politică ce se referă la prezentarea câtorva aspecte legate de unele nemulțumiri cu care se confruntă minoritățile maghiare; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 386/2019) și a Proiectului de Lege pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 253/2019) (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florinel Stancu - declarație politică: "Cum a ajuns România groapa de gunoi a Europei"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Lavinia-Corina Cosma - declarație politică cu titlul "Avem nevoie de protejarea tuturor cadrelor medicale"; relevant paragraphes
    Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică intitulată "În ceasul al 12-lea, criza de sănătate publică generată de coronavirus pune în mișcare digitalizarea sistemului de învățământ românesc"; relevant paragraphes
    Daniel Vasile - declarație politică despre modul abuziv, rasist și violent în care unii reprezentanți ai forțelor de ordine s-au manifestat față de romi; relevant paragraphes
    Mihai Cătălin Botez - apel către autorități în vederea unei contabilizări corecte a cazurilor de decese cauzate doar de COVID-19; relevant paragraphes
    Petru Movilă - declarație politică intitulată "Ieșenii roagă PSD să-l ia înapoi pe Maricel Popa"; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Libertatea credinței, în contextul pandemiei"; relevant paragraphes
    Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică ce face referire la proiectul de lege care prevede dublarea ajutoarelor sociale și a indemnizațiilor de șomaj; relevant paragraphes
    Georgeta-Carmen Holban - declarație politică intitulată "Ascunderea adevărului, adevărata strategie anti-coronavirus a Guvernului și președintelui"; relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică cu tema "Onestitatea politică în împrejurările actuale"; relevant paragraphes
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - intervenție cu ocazia Zilei Internaționale a Luptei pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați; relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2020
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 202/2019). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 88/2020). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 670/2019). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2020
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (PL-x 440/2017/2020). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (PL-x 474/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale (PL-x 149/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Solicitarea Comisiei pentru învățământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea art.207 și art. 213 din Legea educației naționale nr.1/2011; Pl-x 17/2020. (adoptată propunerea legislativă ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea administrației publice locale; PL-x 751/2018/2019. (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2020
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2020 00m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 7/2020) (adoptat prin vot prin apel nominal telefonic) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2020 24m27s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Biserica Ortodoxă Română - față cu reacțiunea noului totalitarism"; relevant paragraphes
    Constantin Codreanu - apel la responsabilitate către, autorități și cetățeni în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului; relevant paragraphes
    Victoria Longher - declarație politică având ca temă Olimpiada de limba și literatura polonă; relevant paragraphes
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - apel pentru majorarea pedepselor pentru infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism infantil, agresiuni sexuale asupra minorilor; relevant paragraphes
    Angel Tîlvăr - declarație politică cu titlul "România trebuie să susțină puternic și argumentat interesele cetățenilor săi, în cadrul actualelor negocieri pentru viitorul buget al Uniunii Europene"; relevant paragraphes
    Biro Zsolt-Istvan - câteva aspecte ce vizează autonomia Ținutului Secuiesc; relevant paragraphes
    Alina Teiș - declarație politică intitulată "PNL se spală pe mâini"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (PL-x 151/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc (PL-x 68/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 724/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Kulcsár-Terza Vózsef-György - declarație politică: "10 martie - Ziua Libertății Secuiești"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 337/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019/28.10.2019). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 52/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 119/2019). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Camelia Gavrilă - declarație politică intitulată "România în fața unor confruntări majore - o nouă epidemie. Riscuri, dificultăți, strategii posibile"; relevant paragraphes
    Nicolae Georgescu - declarație politică intitulată "Paradoxul guvernării liberale - una spun și alta fac"; relevant paragraphes
    Ionuț Simionca - declarație politică: "Solicit Guvernului să scutească de taxe și impozite persoanele aflate în carantină sau în izolare din cauza coronavirusului"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihaela Huncă - declarație politică: "România este total dezarmată și nepregătită în lupta cu COVID-19. Suntem singura țară din Europa care intră neguvernată într-o bătălie pe viață și pe moarte pentru cetățenii ei! Este absolut necesar să avem un Guvern cu puteri depline!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (PL-x 461/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cristina-Ionela Iurișniți - pledoarie în favoarea educației pentru sănătate; relevant paragraphes
    Nicolae-Daniel Popescu - prezentarea unor probleme ale comunităților istorice românești din Ucraina; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 553/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 355/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică referitoare la viitorul Europei, în contextul economico-social și politic; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 407/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher - declarație politică intitulată "Destinul României nu poate fi călcat în picioare!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 97/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Matei-Adrian Dobrovie - declarație politică intitulată "Legea vaccinării obligatorii și minciunile PSD"; relevant paragraphes
    Ilie Toma - declarație politică având titlul "Incapacitatea PNL de a guverna, ascunsă sub preșul anticipatelor pentru austeritate"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți (PH CD 65/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan-Răzvan Rădulescu - declarație politică despre condițiile neconforme din școlile și grădinițele din România; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2020 19m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 490/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia (PL-x 395/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Dumitru Lovin relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr. III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 523/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (PL-x 638/2019). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnilor deputați Florică Ică Calotă, Toma-Florin Petcu, Marius-Gheorghe Surgent și Ion Tabugan în Grupul parlamentar al PNL. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului Andrei Dominic Gerea ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Tamara-Dorina Ciofu relevant paragraphes
    Ilie Toma relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE COM(2019)260 (PH CD 6/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 493/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (PL-x 86/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Vlad-Emanuel Duruș relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Adrian Mocanu în cadrul Grupului parlamentar al PMP. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 537/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 341/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Constantin Codreanu relevant paragraphes
  Prezentarea de către doamna deputat Cristina - Ionela Iurișniți, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a unei Declarații cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 618/2019/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2019. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 64/2018). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (Pl-x 659/2019). (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România (PL-x 87/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2020 23m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (PL-x 473/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Andrian Ampleev - intervenție consacrată împlinirii a 30 de ani de la înființarea Comunității Rușilor Lipoveni din România; relevant paragraphes
    Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică cu titlul "Ordonanțele de urgență adoptate de Guvernul Orban sunt în folosul cetățenilor. PNL e partidul faptelor, nu al vorbelor!"; relevant paragraphes
    Alina Teiș - declarație politică cu titlul "Logica PNL-istă, pe înțelesul tuturor"; relevant paragraphes
    Ovidiu Victor Ganț - intervenție cu privire la comemorarea a 75 de ani de la deportarea etnicilor germani în fosta URSS; relevant paragraphes
  Informare privind încetarea activității domnului deputat Mircea-Gheorghe Drăghici în cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Petru Movilă - declarație politică: "Românii au nevoie de o Românie normală"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române (PL-x 573/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai-Cătălin Botez - declarație politică intitulată "Viața înainte de toate! Siguranța pe drumurile României"; relevant paragraphes
    Nicolae-Daniel Popescu - declarație politică despre cadastrarea proprietăților prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023; relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027 - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 COM(2019)295 (PH CD 5/2020). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți (PH CD 65/2019). (amânat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare (Pl-x 401/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Cîtea - declarație politică intitulată "Curtea Constituțională corectează derapajele președintelui Iohannis"; relevant paragraphes
    Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică despre introducerea obligatorie a educației pentru sănătate în școli; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice - Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată COM (2019) 285 (PH CD 3/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Aida-Cristina Căruceru - declarație politică: "Iohannis și Partidul Național Liberal aruncă România în criză, jucându-se cu nominalizările pentru funcția de premier"; relevant paragraphes
    Ionuț Simionca - apel către autoritățile române în luarea unor măsuri pentru limitarea răspândirii Coronavirusului și pentru protecția românilor din străinătate; relevant paragraphes
    Costel Lupașcu - declarație politică cu tema "Guvernul PNL - sinonim cu dezastrul"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție (PL-x 474/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 411/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 545/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Solicitarea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 660/2019). (aprobată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM (2019) 360 (PH CD 4/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Angel Tîlvăr - declarație politică cu referire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj - Napoca (PL-x 514/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (PL-x 547/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Alexandru Teacă - declarație politică intitulată "Politicile responsabile din domeniul gazelor naturale. Zona Întorsura Buzăului din județul Covasna, prioritate națională în rețeaua de gaze naturale"; relevant paragraphes
    Constantin Codreanu - apel la responsabilitate în problema Coronavirusului care îi afectează pe românii din țară și din afara granițelor țării; relevant paragraphes
    Dănuț Bica - declarație politică intitulată "Green Deal reprezintă o șansă pe care România nu are voie să o rateze!"; relevant paragraphes
    Corneliu-Florin Buicu - declarație politică cu titlul "România, între infodemie și pandemie". relevant paragraphes
    Constantin-Cătălin Zamfira - declarație politică referitoare la decizia Curții Constituționale în ceea ce privește neconstituționalitatea desemnării lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 490/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiecte de lege adoptate ca urmare a depășirii termenului constituțional:
- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (Pl-x 619/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 4/2020). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene (PL-x 673/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (PL-x 435/2018). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Nevoia unei reforme în privința funcționării Curții Constituționale se impune urgent, iar această reformă nu poate fi decât una de natură constituțională"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2020 15m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul aerian (PL-x 94/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Solicitarea inițiatorului de retragere a Proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 (PL-x 658/2019). (aprobată) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008/2018). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (PL-x 429/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 270/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 467/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 2/2020). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar (Pl-x 616/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 417/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora (PL-x 486/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române (PL-x 573/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 598/2019). (aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități în paralel cu plenul) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil" (Pl-x 468/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (Pl-x 615/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.77 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 13 martie 2019 (PL-x 1/2018/2019). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Solicitarea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 469/2019). (adoptată propunerea legislativă ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 598/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 617/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 23, 2019 01m40s
relevant paragraphes
  Angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2020. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2019 04m57s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Andi-Gabriel Grosaru - declarație politică intitulată "140 de ani de relații bilaterale dintre România și Italia"; relevant paragraphes
    Ilie Toma - declarație politică intitulată "Haosul și incompetența s-au instalat la guvernarea României!"; relevant paragraphes
    Camelia Gavrilă - declarație politică despre necesitatea suplimentării bugetului pentru educație; relevant paragraphes
    Cătălin-Ioan Nechifor - declarație politică intitulată "Democrația cârpită"; relevant paragraphes
    Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică având ca obiect "Revoluția furată"; relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică despre necesitatea dezbaterii Proiectului de buget în Parlament; relevant paragraphes
    Dumitru Gherman - declarație politică cu titlul "Recurs la memorie - «Statistica» și cifrele nu au culoare politică!"; relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu modificarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Matei-Adrian Dobrovie - declarație politică cu titlul "Spațiul informațional-comun - România - Republica Moldova, un proiect strategic"; relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2019 28m17s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - intervenție cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului; relevant paragraphes
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică cu titlul "PNL=PDL=CDR=România spre faliment!"; relevant paragraphes
    Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică cu referire la Ziua Internațională a Drepturilor Omului; relevant paragraphes
    Ștefan Mușoiu - intervenție intitulată "30 de ani de la deschiderea drumului spre libertate"; relevant paragraphes
    Cătălin-Ioan Nechifor - declarație politică despre putere și beție; relevant paragraphes
    Camelia Gavrilă - declarație politică având ca temă "Reformarea Partidului Social Democrat, un demers logic, necesar și complex"; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Eliminarea definitivă a ajutoarelor de stat - o prioritate liberală"; relevant paragraphes
    Cristina-Elena Dinu - declarație politică cu titlul "Strategia pentru sănătate a «guvernului meu» nu trebuie să aibă culoare politică"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 234/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dănuț Bica - declarație politică "Angajarea răspunderii de către Guvernul Ludovic Orban reprezintă o soluție democratică și constituțională pentru repararea haosului legislativ creat de PSD!"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" (PL-x 652/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 332/2017). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (PL-x 339/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României (PL-x 303/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 599/2019) și Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 601/2019). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Alina Teiș - intervenție cu ocazia împlinirii a "73 de ani de la înființarea UNICEF"; relevant paragraphes
    Vasile Cîtea - declarație politică intitulată "Ministrul Cîțu trimis acasă, să-și facă selfie la el acasă!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 618/2019). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ionel Floroiu - declarație politică: "Fake guvernarea PNL lasă România fără resurse"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 607/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale (PL-x 812/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 420/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 (PL-x 384/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Petru Movilă - declarație politică intitulată "Domnule primar Chirica, coborâți din roata de bâlci și rezolvați problemele Iașiului!"; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 597/3.10.2019; PH CD 50/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Dîrzu - declarație politică cu titlul "Florin Cîțu este piatra de moară a economiei românești! Alături de Guvernul PNL-PDL, să plece în privat!"; relevant paragraphes
    Ionuț Simionca - declarație politică: "Domnule Orban, vă cer să anulați cât mai curând pensiile speciale!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 68/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Bende Sándor - declarație politică despre nemulțumirea față de măsurile inadecvate luate de autorități în cazurile atacurilor cu urși; relevant paragraphes
    Constantin Codreanu - declarație politică despre eroi și antieroi; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x 524/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ilie Toma - intervenție cu titlul "101 ani, România - 101 ani, Hunedoara"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 2019 11m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind pensiile ocupaționale (PL-x 489/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 469/2019). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 613/2019). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 413/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Natalia-Elena Intotero relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 63/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind demisia doamnei deputat Elena Hărătău din cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea sa în Grupul parlamentar al PNL. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (Pl-x 447/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2019 10m03s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 270/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnilor deputați Gabriel-Horia Nasra și Cornel Itu în cadrul Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" (PL-x 371/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnilor deputați Mihai Niță și Gabriel Petrea în cadrul Grupului parlamentar PRO Europa. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor - 2019 COM (2019) 406 (PHCD 52/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (PL-x 357/2019). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 144/2018). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor (PL-x 375/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 2, 2019 10m27s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu modificarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 2019 11m48s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Benedek Zacharie - declarație politică având titlul "Autostrada Lugoj-Deva, contract de consultanță, CNAIR, antreprenor"; relevant paragraphes
    Ionel Palăr - declarație politică intitulată "PSD își bate joc și de trecut și distruge memoria lui Vasile Pârvan, întemeietorul arheologiei românești"; relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Dîrzu - declarație politică intitulată "Îmi doresc ca în România să avem un învățământ superior centrat pe student și pe nevoile sale"; relevant paragraphes
    Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu - declarație politică intitulată "În Bacăul PSD-ist aducem apă de la fântână, ca pe timpul lui Ștefan cel Mare"; relevant paragraphes
    Ilie Toma - declarație politică intitulată "Vă mulțumesc, dragi părinți! Vă mulțumesc, dragi bunici!" relevant paragraphes
    Márton Árpád-Francisc - evocarea unor drame petrecute acum 75 de ani; relevant paragraphes
    Antoneta Ioniță - declarație politică intitulată "Rușine, PSD! Le-ați furat românilor și speranța spitalelor regionale!"; relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Camelia Gavrilă - declarație politică având ca temă "Priorități și obiective ale învățământului superior din România, la început de an universitar"; relevant paragraphes
  Informare privind încetarea activității domnului deputat Mihăiță Găină în cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică prilejuită de celebrarea Zilei internaționale a nonviolenței; relevant paragraphes
    Sorin-Ioan Bumb - declarație politică având titlul "PSD face România de râs în Europa"; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Guvernul PSD cedează zăcămintele de gaze din marea Neagră"; relevant paragraphes
    Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică intitulată "Începerea anului universitar - altădată motiv de bucurie, acum motiv de tristețe"; relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului (Pl-x 276/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Glad-Aurel Varga - declarație politică intitulată "Palatul Copiilor din Arad evacuat, pentru că Ministerul Educației refuză să plătească chiria"; relevant paragraphes
    Constantin Codreanu - declarație politică intitulată "Decalog pentru Republica Moldova"; relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnilor deputați Emanuel-Iuliu Havrici și Dumitru Lovin la Grupul PRO Europa. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (PL-x 102/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Cîtea - declarație politică având titlul "A fi sau a nu fi dușmanul declarat al propriei tale țări!"; relevant paragraphes
    Mihaela Huncă - declarație politică având ca obiect "Studenții care au intrat în mediul academic sunt o valoare inestimabilă a României! Începe un nou an universitar în care trebuie să eliminăm premisele prin care nu facem altceva decât să exportăm creiere și forță de muncă înalt calificată"; relevant paragraphes
    Dragoș Gabriel Zisopol - prezentarea Mesajului Excelenței Sale domnul ambasador Filippos Kritiotis, adresat cu ocazia aniversării independenței Republicii Cipru; relevant paragraphes
    Liviu-Ioan Balint - declarație politică având titlul "Concursul Național al Echipajelor de Ambulanță, ediția 2019"; relevant paragraphes
    Costel Lupașcu - considerații pe marginea depunerii moțiunii de cenzură; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (PL-x 102/2019). (adoptat) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică având titlul "Premierul Dăncilă le oferă primarilor PSD mită electorală din bani publici, ca stimulent de campanie"; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2019 07m49s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 238/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională (Pl-x 236/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 15/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 247/2019). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România (PL-x 356/2019). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind modificarea conducerii Grupului parlamentar ALDE. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 551/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 26 mai 2020, 3:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro