Rodica Șelaru
Rodica Șelaru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Rodica Șelaru
records found:124 in 52 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of November 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și respingerea propunerii legislative privind protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind statutul asistentului social. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la S.C. VAGMAR- S.A. Craiova. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (retrimiterea la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială pentru întocmirea unui raport complet). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea personalului care gestionează fonduri comunitare. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra proiectului Legii privind pensiile ocupaționale (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of April 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of April 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 101 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of March 25, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of March 18, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of February 24, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14//2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru reexaminare, a propunerii legislative pentru completarea alineatului 3 al articolului 134 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of February 12, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 27 octobre 2020, 14:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro